ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເອກະສານ 4 ບຸກ ຂອງໜ່ວຍຮາກຖານຊາວໜຸ່ມ ສສຕ

4 ບຸກຊາວໜຸ່ມ ໜ່ວຍຮາກຖານຊາວໜຸ່ມ ສສຕ

ໃນວັນທີ 29 ມີຖຸນາ 2020 ໜ່ວຍຮາກຖານຊາວໜຸ່ມສູນສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄດ້ມີການເປີດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເອກະສານຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 4 ບຸກຂອງຊາວໜຸ່ມ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ຂອງ ສະຫາຍ ນາງ ເກສອນ ສຸລິວົງ, ຮອງຫົວໜ້າສູນສົ່ງເສີມ ແລະ ທັງເປັນຫົວໜ້າຊີ້ນຳວຽກງານອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ມີສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມເຂົ້າຮ່ວມທັງໜົດ 13 ສະຫາຍ (ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ 1 ສະຫາຍ), ເປັນຍີງ 6 ສະຫາຍ. ເຊິ່ງໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ເອກະສານ 4 ບຸກເຊີ່ງປະກອບມີ: ບຸກດ້ານແນວຄິດ, ບຸກດ້ານການຝຶກຝົນ ຫຼໍ່ຫຼອມຮ່ຳຮຽນ, ບຸກດ້ານວຽກງານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກດ້ານວິຊາ-ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ. ນອກຈາກນັ້ນໃນກອງປະຊຸມຍັງມີການເຜີຍແຜ່ເອກະສານກ່ຽວກັບມາດຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ຂອງຜູ້ທີ່ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະເມີນຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 4 ບຸກຂອງຊາວໜຸ່ມ.

 

 

ຂໍ້ມູນ ແລະ ຮູບພາບໂດຍ: Webmaster

ຄົ້ນຫາ

ລາຍການອັບເດດປັດຈຸບັນ