ຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ແມ່ນຫຍັງ

Tags: , ,

ຂຸດຄົ້ນ (Mining) ແມ່ນການແກ້ເລກຄະນິດທີ່ຖືກຄິດຄົ້ນມາໂດຍລະບົບ Blockchain ໂດຍນັກຂຸດຄົ້ນຈະໄດ້ຮັບລາງວັນຕອບແທນເປັນຫຼຽນ Bitcoin ໂດຍຄວາມຍາກຂອງສູດຖືກຕັ້ງໄວ້ໂດຍຜູ້ຄຸມກົດ Bitcoin ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄົນຂຸດໄດ້ເງິນໄປງ່າຍໆ ອີກທັ້ງເປັນການດຶງດູດໃຫ້ຄົນມາລົງທຶນກັບການຂຸດຄົ້ນນັ້ນຖືວ່າເປັນຫົວໃຈຫຼັກສຳຄັນທີ່ສາມາດຊຸກຍູ້ໃຫ້ລະບົບ Blockchain ກ້າວໜ້າໄປໄດ້. ການຈະແກ້ສູດຄະນິດພວກນີ້ໄດ້ ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ການປະມວນຜົນຂອງຄອມພິວເຕີ ເຂົ້າມາຊ່ວຍ ການຂຸດຄົ້ນຫຼຽນແຕ່ລະຫຼຽນຈະໃຊ້ Algorithm ບໍ່ຄືກັນ. Algorithm ແມ່ນ ວິທີການແກ້ເລກຄະນິດຂອງນັກຂຸດຄົ້ນ ຂຶ້ນກັບຜູ້ສ້າງຂອງຫຼຽນນັ້ນຢາກໃຫ້ໃຊ້ Algorithm ຫຍັງ ແລະ ແຕ່ລະ Algorithm ກໍ່ເໝາະສົມສຳລັບເຄື່ອງມືຂຸດຄົ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ​ໃຊ້ຫຍັງຂຸດຄົ້ນໄດ້ແນ່.

  • CPU (Central Processing Unit) ໜ່ວຍປະມວນຜົນກາງຂອງຄອມພິວເຕີປົກກະຕິເຮົາເອົາໄວ້ຄິດໄລ່ ແລະ ຄຳນວນສິ່ງພື້ນຖານຕ່າງໆເວລາເຮົາຫຼີ້ນຄອມພິວເຕີ ແຕ່ເຮົາກໍ່ສາມາດນຳມາແກ້ເລກຄະນິດແຕ່ລະ Block ຂອງ Bitcoin ແລະ ຫຼຽນອື່ນໆໄດ້. ແຕ່ຈະຊ້າ ເພາະ CPU ບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອແກ້ເລກຄະນິດທີ່ໃຫຍ່ ແລະ ໃຊ້ເວລາດົນ ຊຶ່ງ Algorithm ຂອງ CPU ທີ່ນິຍົມໃຊ້ຂຸດຄົ້ນ ຄື Crypto Night ສາມາດນຳເອົາໄປຂຸດຄົ້ນ ຫຼຽນຊື່ Monero ໄດ້.
  • GPU (Graphical Processing Unit) ຫຼື ຫຼາຍຄົນເອີ້ນວ່າ ກາດຈໍ ຫຼາຍຄົນອາດຈະສົງໃສວ່າ ກາດຈໍແມ່ນໄວ້ຫຼີ້ນເກມ ເອົາມາຂຸດຄົ້ນໄດ້ແນວໃດ. ຖ້າເຮົາແກະກາດຈໍອອກມາ ເຮົາຈະເຫັນວ່າມັນແມ່ນ CPU ຈຳນວນຫຼາຍມາວາງຕໍ່ໆກັນ ເນື່ອງຈາກການທີ່ຈະປະມວນຜົນຮູບພາບ Graphic ທີ່ງາມໆນັ້ນ ບໍ່ຍາກ ແຕ່ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃນການຄຳນວນ CPU ອັນດຽວບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະສ້າງຮູບພາບອອກມາໄດ້ທັນໃຈ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຄິດຄົ້ນເອົາ CPU ມາຕໍ່ກັນແຕ່ລະອັນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໂດຍແບ່ງໜ້າທີ່ການປະມວນຜົນອອກໄປເທົ່າໆກັນ ຄືມີຄົນມາຊ່ວຍວຽກເພີ່ມ ຊຶ່ງ GPU ເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍ ເພາະສາມາດຂຸດຄົ້ນໄດ້ຫຼາຍ Algorithm
    GPU ຈຶ່ງກາຍເປັນອຸປະກອນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການປະມວນຜົນ ຮູບພາບ Graphic ຢ່າງດຽວ ເພາະເລກຄະນິດທີ່ຕ້ອງແກ້ນັ້ນ ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນເລກທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການຄຳນວນແບບດົນໆ ບໍ່ໄດ້ສັບຊ້ອນຫຍັງ
  • ASIC (Application Specific Integrated Circuit) ເປັນ Hard ware ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອໜ້າທີ່ພິເສດຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ ໃນນີ້ຄືການສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອຂຸດຄົ້ນຢ່າງດຽວ ສຳລັບ GPU ອາດຈະເຮັດໄດ້ຫຼາຍ Algorithm ແລະ ອາດຈະເຮັດໄດ້ດີທີ່ສຸດທີ່ Algorithm ສອງສາມຕົວ ແຕ່ສຳລັບ ASIC ແມ່ນຈະເຮັດໜ້າທີ່ໄດ້ດີທີ່ສຸດໃນ Algorithm ຕົວດຽວ. ກຳລັງຂອງການຂຸດຄົ້ນຂອງ ASIC ນັ້ນຈະສູງກວ່າ GPU ແລະ CPU ຫຼາຍ ແຕ່ກໍ່ມາພ້ອມກັບລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນ ຂໍ້ເສຍຂອງ ASIC ແມ່ນ ສ້າງມາເພື່ອຂຸດຄົ້ນຢ່າງດຽວ ແຕ່ຖ້າເຊົາຂຸດຄົ້ນແລ້ວ ເຄື່ອງນີ້ກໍ່ເຮັດຫຍັງອື່ນບໍ່ໄດ້ ແລະ ເອົາໄປຂາຍຕໍ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ ແຕ່ສຳລັບ GPU ແລະ CPU ອາດຈະເອົາໄປໃຊ້ດ້ານອື່ນໄດ້ ແລະ ຂໍ້ເສຍອີກອັນໜຶ່ງ ASIC Miner ແມ່ນ ຈະມີສຽງທີ່ດັງຫຼາຍ ເພາະ ASIC Miner ເຮັດວຽກໜັກ ເຊິ່ງພັດລົມຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງເຢັນ

ສະຫຼຸບ, ການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ແມ່ນໃຫ້ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີເຮັດວຽກແທນເຮົາ, ສາມາດຫາເງິນໃຫ້ເຮົາໄດ້ໂດຍແລກມາກັບຄ່າໄຟຟ້າ ຊຶ່ງກໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ທີ່ຈະລົງທຶນໃນການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ຄວນສຶກສາຫາຄວາມຮູ້ໃຫ້ດີກ່ອນການລົງທຶນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://mindphp.com https://btxchange.io

ຄົ້ນຫາ

ລາຍການອັບເດດປັດຈຸບັນ