ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ CPU ແລະ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

CPU ແມ່ນຫຍັງ​, ເຮັດ​ຫນ້າທີ່ຫຍັງ​ແດ່​? 

CPU ຫຍໍ້ມາຈາກຄຳ​ວ່າ​ Central Processing Unit ຫຼາຍ​ຄົນ​ອາດຈະ​ຮູ້​ມາ​ກ່ອນ​ແລ້ວ​ວ່າ​ຫນ້າທີ່​ຂອງ ​ຊີ​ພີ​ຢູ ​ເຮັດຫຍັງແດ່​ໃນ​ຄອມພິວເຕີ​ ຊຶ່ງ​ຄອມພິວເຕີ​ຈະ​ຂາດ​ຊີ​ພີ​ຢູ​ບໍ່​ໄດ້​ເລຍ​ ຖ້າ​ຈະ​ປຽບທຽບ​ກັບ​ຮ່າງກາຍ​ມະນຸດ​ ຊີ​ພີ​ຢູ ​ກໍ​ຄື​ສະຫມອງ​ທີ່​ມີ​ຫນ້າທີ່​ສັ່ງ​ການ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ຮ່າງກາຍ ​ແລະ ​ກວດ​ສອບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ວ່າ​ຮ່າງກາຍ​ມີ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​​ຜິດ​ປົກກະຕິ​ບໍ່​ ແຕ່​ຫຼາຍ​ຄົນ​ກໍ​ຍັງ​ບໍ່​ຮູ້​ຈັກ ​ຊີ​ພີ​ຢູ ​ຢ່າງ​ລົງເລິກ​​ ຊຶ່ງ​​ໃນ​ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ຈະ​ອະທິບາຍລົງເລິກ​ເຖິງ​ອຸປະກອນ​ຮາ​ດ​ແວ​ຣ໌​ທີ່​ເຮົາ​ເອີ້ນວ່າ​CPU.

CPU ເຮັດ​ຫນ້າທີ່​ຫຍັງ​ໃນ​ລະບົບ​ຄອມພິວເຕີ​
ຢ່າງ​ທີ່​ກ່າວ​ໃນ​ຕອນທຳອິດແລ້ວ​ວ່າ​ຊີ​ພີ​ຢູ​ (CPU)ປຽບ​ເໝືອນ​ສະຫມອງ​ຂອງ​ມະນຸດ​ທີ່​ຄອຍ​ຖ້າ​ຄວບ​ຄຸມ​ຮ່າງກາຍ​ແລະ​ ກວດ​ສອບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກງານ​ຂອງ​ຮ່າງກາຍ​ຊີ​ພີ​ຢູ ໃນຄອມພິວເຕີ​ກໍ​ເຮັດວຽກ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ​
1. ເລີ້ມ​ຈາກ​ການ​ໄດ້​ຄຳ​ສັ່ງ​ຈາກ​ອຸປະກອນ​ນຳ​ຂໍ້​ມູນ​(input) ທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ຄອມພິວເຕີ​ ຄໍາ​ສັ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ຈະ​ຖືກ​ສົ່ງ​ມາ​ເກັບ​ໄວ້​ໃນ​ຫນ່ວຍ​ຄວາມ​ຈຳ​ຫຼັກ ​ຫລື ​ທີ່​ເຮົາ​ເອີ້ນວ່າ​ແຣມ​(RAM) ແຣມ​ຈະ​ຄອຍ​ຖ້າ​ຈັດ​ລຽງ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຕາມ​ລຳ​ດັບ​ທີ່​ຄຳ​ສັ່ງ​ເຂົ້າ​ມາ​ ແລະ​ ຕາມ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ໂດຍ​ແຣມ​ມີ​ຫນ້າທີ່​ປ້ອນ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຕ່າງ​ໆ​ທີ່​ລະ​ຄຳ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ກັບ​ຊີ​ພີ​ຢູ​(CPU);
2. ເມື່ອ​ ຊີ​ພີ​ຢູ ​ໄດ້ຮັບ​ຄຳ​ສັ່ງ​ທີ່​ເກັບ​ໄວ້​ໃນ​ຫນ່ວຍ​ຄວາມ​ຈຳ​ຫຼັກ​ແລ້ວ​ກໍ່ຈະ​ປະ​ມວນ​ຜົນ​ເທື່ອ​ລະ​ຄຳ​ສັ່ງ​ທີ່​ເຂົ້າ​ມາ​ຕາມ​ລຳ​ດັບ​ຫຼັງ​ຈາກ​ປະ​ມວນ​ຜົນ​ສຳເລັດ​ແລ້ວ​ກໍ​ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ລັບ​ກັບຫາRAM ອີກ​ເທື່ອໜຶ່ງ;​
3. ແຣມ​(RAM) ຈະໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​​​ຈາກ​ການ​ປະ​ມວນ​​ຂອງ ​ຊີ​ພີ​ຢູ ​ໃນ​ຮູບ​ແບບ​ຄຳ​ສັ່ງ​ແຣມ​ກໍ່ຈະທຳການ​ສົ່ງ​ຄຳ​ສັ່ງ​ໄປ​ຍັງ​ອຸປະກອນ​ທີ່​ຢູ່ໃນ​ຄຳ​ສັ່ງ​ທີ່ປະ​ມວນ​ຜົນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ຄຳ​ສັ່ງ​ເຮັດວຽກຈົນ​ສຳເລັດ​ແຣມ​ກໍ​ຈະ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ໄປ​ແຈ້ງ​ກັບ​ຊີ​ພີ​ຢູ​ວ່າ​ຄຳ​ສັ່ງ​ທີ່​ສົ່ງ​ມາ​ໄດ້​ມີ​ການ​ປະຕິບັດ​ຮຽບຮ້ອຍ​ແລ້ວ​;
ຈາກ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ3 ຂັ້ນ​ຕອນ​ຂ້າງ​ຕົ້ນ​ເອີ້ນວ່າ​ຄົບ​ວົງ​ຈົນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ ​ຊີ​ພີ​ຢູ ​ໃນ​ລະບົບ​ຄອມພິວເຕີ​ ໂດຍ​ຄວາມ​ໄວ​ໃນ​ການ​ປະ​ມວນ​ຜົນ​ແຕ່​ລະ​ເທື່ອ​ຈະ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ກັບ​ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ຊີ​ພີ​ຢູ​ນັ້ນ​ໆ ​ທີ່​ມີ​ການສ້າງ​ຂຶ້ນ​ມາ​ນັ້ນ​ເອງ​.

ປະໂຫຍດ​ຂອງ​ຊີ​ພີ​ຢູ​
ປະໂຫຍດ​ຂອງ ​ຊີ​ພີ​ຢູ ຄື: ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ຄອມພິວເຕີ​ໃຫ້​ເຮັດວຽກ​ຢ່າງ​ເປັນ​ລະບົບ​ດ້ວຍ​ການ​ຄິດ​ໄລ່​ ແລະ​ ປະ​ມວນ​ຜົນ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຕ່າງ​ໆ ​ທີ່່ໄດ້ຮັບ​ມາ​ຈາກ​ຫນ່ວຍ​ຄວາມ​ຈຳ​ຫຼັກ​ຖ້າ​ບໍ່​ມີ​ຊີ​ພີ​ຢູ​ເຄື່ອງ​ຄອມພິວເຕີ​ກໍ​ຈະ​ບໍ່​ສາມາດ​ເຮັດວຽກ ຫຼື ໃຊ້ງານ​ໄດ້​

ທີ່ມາຂອງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.เกร็ดความรู้.net/cpu-2/

ຄົ້ນຫາ

ລາຍການອັບເດດປັດຈຸບັນ