ບັນດາຄຳສັ່ງ Run Commands ໃນລະບົບ Windows

ຄຳສັ່ງ Run Commands ເປັນຄຳສັ່ງທີ່ໃຊ້ເປີດ Windows Command Interpreter ສາມາດເປີດໃຊ້ໂປຣແກຣມຕ່າງໆແບບງ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວ ຜ່ານ ຮູບແບບຕົວອັກສອນ (Text mode). ຄຳສັ່ງ Run Commands ສາມາດເປີດໄດ້ໂດຍໃຊ້ປຸ່ມລັດ Windows + R .

Appwiz.cpl = ເປີດ Add/Remove wizard ໃນການເພີ່ມ, ເອົາອອກ ໂປຣແກຣມ.

Calc = ເປີດຈັກຄິດໄລ່ເລກ

Cfgwiz32 = ຕັ້ງຄ່າລະບົບເຄື່ອຂ່າຍ ແບບ ISDN

Charmap = ເບີ່ງຕາຕະລາງຕົວອັກສອນໃນເຄື່ອງ

Chkdisk = ສ້ອມແປງ file ທີ່ມີບັນຫາໃນ disk

Cleanmgr = ລຶບ file ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນອອກ ເຊັ່ນ: file ຂີ້ເຫຍື້ອຕ່າງໆ

Clipbrd =ເປີດການໃຊ້ Windows Clipboard Viewer

Cmd = ເປີດ Command Windows ແບບ Dos

Control mouse = ເປີດ Window ປັບແຕ່ງເມົ້າ

Control = ຕັ້ງຄ່າການສະແດງຜົນໜ້າຈໍ

Dcomcnfg = ການຕັ້ງຄ່າ DCOM user security

Debug = ເຄື່ອງມືໃນການໃຊ້ພາສາ Assembly

Defrag = ເປີດການໃຊ້ Defragmentation

Devmgmt.msc ຫຼື hdwwiz.cpl = ເປີດ Windows Device Manager

Drwatson = ເປີດໂປຣແກຣມຊ່ວຍໃນການເບີ່ງແຍງ file

Dxdiag = ເປີດ DirectX Diagnostic Utility

Eventvwr.msc = ເປີດ Windows Event Viewer

Explorer = ເປີດ Windows Explorer

Fontview =ເປີດເບີ່ງ Font ໃນເຄື່ອງ

Fsmgmt.msc = ເປີດການຕັ້ງຄ່າ ການແບ່ງປັນ file

Firewall.cpl = ຕັ້ງຄ່າ Windows Firewall

Ftp = ເປີດໂປຣແກຣມ ftp.exe ທີ່ໃຊ້ໃນການ upload file ໃນລະບົບຜ່ານ port 21

Hostname = Returns Computer’s name

Ipconfig = Display IP configuration for all network adapters

Logoff = ເຮັດ logoff computer

MMC = ເປີດ Microsoft Management Console

Msconfig = ຕັ້ງຄ່າໃນການໂຫຼດຂອງລະບົບ Windows

Mstsc = ເປີດໃຊ້ Remote desktop

Mrc = ເປີດໃຊ້ Malicious Software Removal Tool

Msinfo32 = ເປີດໃຊ້ Microsoft System Information utility

Nbtstat = ເບີ່ງຄ່າສະຖານະຂອງການເຮັດວຽກລະບົບເຄື່ອຂ່າຍ Protocol NetBIOS ໃນ TCP/IP

Ncpa.cpl = ເປີດ Network Connections ເພື່ອເຂົ້າເຖີງລະບົບເຄື່ອຂ່າຍ

Netplwiz = ເປີດການຕັ້ງຄ່າ Advanced user account

Netstat = ເບີ່ງສະຖານະຂອງເຄື່ອຂ່າຍທີ່ໃຊ້ຢູ່

Nslookup = Returns yours local DNS server

Osk = ເປີດໃຊ້ ຄີບອດ ແບບ Onscreen

Perfmon.msc = ຕັ້ງຄ່າການໃຊ້ພະລັງງານຂອງ Monitor display

Ping = ການສົ່ງຂໍ້ມູນແບບພິເສດໃນ Host/IP

Powercfg.cpl = ເປີດໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າ Power Option

Powershell = ເປີດ Run dialog box

Regedit = ເປີດ Registry Editor

Regwiz = ເປີດ Registration wizard

Resmon = ກວດເບີ່ງການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອງລະບົບ

Services.msc = ເປີດ Windows Services

Sdclt = ເປີດ Backup and Restore window

Sfc /scannow = ກວດກາ file ຂອງລະບົບ Windows

Sndrec32 = ບັກທຶກສຽງ

Shutdown = Shutdown Windows

Spider = ເປີດເກມ Spider solitaire

Sfc / scannow = ເປີດໃຊ້ ລະບົບກວດກາ File checker utility

Sndvol32 = ເປີດ Volume control ສຳລັບ Soundcard

Sysedit = ຕັ້ງຄ່າ System startup files

Sysdm.cpl = ເປີດ System Properties window

Taskmgr = ເປີດ Task manager ເບີ່ງສະຖານະຂອງລະບົບ

Telephon.cpl = ຕັ້ງຄ່າ modem

Telnet = ເປີດ Telnet program

Tracert = Traces ແລະ ສະແດງລຳດັບການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ internet host

Winchat = ເປີໃຊ້ລະບົບ Chat ສຳລັບ Microsoft

Wmplayer = ເປີດໃຊ້ Windows Media Player

Wab = ເປີດໃຊ້ Windows Address Book

Winword = ເປີດໃຊ້ Microsoft Word

Winipcfg = ເປີດໃຊ້ IP configuration

Winver = ໃຊ້ເບີ່ງ Windows Version

Wupdmgr = ປະຕິບັດ Windows Update

Write = ເປີດໃຊ້ WordPad.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:​ www.maketecheasier.com

ຄົ້ນຫາ

ລາຍການອັບເດດປັດຈຸບັນ