ວິທີຕັ້ງຄ່າ Microsoft Word ໃຫ້ບັນທຶກອັດຕະໂນມັດ

ຖ້າວ່າທ່ານໃຊ້ລະບົບປະຕິບັດການ Windows ທ່ານອາດຈະຮູ້ຈັກເປັນຢ່າງດີກັບໂປຣແກຣມ Microsoft Word ທີ່ຢູ່ຄູ່ກັນມາດົນນານແລ້ວ ໃນມື້ນີ້, ສສຕ ຈະມາແນະນຳວິທີເຕັກນິກນ້ອຍໆ ການເຮັດໃຫ້ Microsoft Word ຂອງທ່ານບັນທຶກ File ອັດຕະໂນມັດ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ Microsoft Word Auto Save ຊຶ່ງຂໍ້ດີແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ວຽກຂອງທ່ານບໍ່ເສຍຫາຍ ເວລາເກີດເຫດການທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ເຊັ່ນ:​ ໄຟຟ້າດັບ ຫຼື ຄອມຄ້າງ, ມີວິທີດັ່ງຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ວິທີຕັ້ງຄ່າໃຫ້ Microsoft Word ບັນທຶກວຽກອັດຕະໂນມັດ

  1. ເຂົ້າໄປຫາ File ຢູ່ແຈເບື້ອງເທີງຊ້າຍມືຂອງໂປຣແກຣມ
  2. ເລືອກ Options
  3. ເຂົ້າຫາ Save ແລ້ວທ່ານຈະເຫັນໃນພາກສ່ວນຂອງການຕັ້ງຄ່າ Auto Save ຊຶ່ງປົກກະຕິ Microsoft Word ນັ້ນໄດ້ກຳນົດ ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນໄວ້ວ່າບັນທຶກວຽກທຸກໆ 10 ນາທີ ຄືດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້

    ຊຶ່ງຫາກທ່ານ ຕ້ອງການໃຫ້ໂປຣແກຣມ ເລື້ອຍໆ ກໍ່ສາມາດປ່ຽນເປັນ 1 ຫຼື 2 ນາທີໄດ້ເລີຍ, ແລ້ວກົດ OK.

ພຽງເທົ່ານີ້, Microsoft Word ກໍ່ຈະ Auto Save ວຽກຂອງທ່ານຕາມເວລາທີ່ຕັ້ງໄວ້ ຊຶ່ງຫຼຸດໂອກາດເອກະສານວຽກເສຍຫາຍເນື່ອງຈາກໄຟຟ້າດັບຫຼື ຄອມຄ້າງໄດ້ດີແລ້ວ.

Photo credit: www.google.com

ຄົ້ນຫາ

ລາຍການອັບເດດປັດຈຸບັນ