ວິທີບັນທຶກ File ເອກະສານ MS Word, Power Point ໃຫ້ Font ບໍ່ Error ເອົາໄປເປີດຢູ່ຄອມພິວເຕີເຄື່ອງໃດກໍ່ໄດ້.

Tags: , ,

ຫຼາຍຄົນອາດຈະມີບັນຫາເວລາທີ່ເຮົາສ້າງເອກະສານໃດໜຶ່ງຂຶ້ນມາຢ່າງງົດງາມດີແລ້ວ. ເວລາເອົາເອກະສານຈາກຄອມພິວເຕີເຄື່ອງຂອງເຮົາ ໄປເປີດຢູ່ຄອມພິວເຕີເຄື່ອງອື່ນໆ, ແລ້ວເກີດບັນຫາ Font error ຜິດໄປຈາກເກົ່າ, ເປັນພາສາອື່ນ ຫຼື ບາງເທື່ອເປັນສັນຍາລັກແປກໆ. ສາເຫດແມ່ນເກີດມາຈາກ Font ທີ່ເຮົາໃຊ້ຢູ່ນັ້ນບໍ່ມີໃນເຄື່ອງທີ່ເຮົາໄປເປີດ ຊຶ່ງບັນຫານີ້ສາມາດແກ້ໄດ້ໂດຍ ວິທີການຕັ້ງຄ່າໃນ Word, Power Point ໃຫ້ບັນທຶກ Font ໄປພ້ອມເວລາບັນທຶກເອກະສານ, ຊຶ່ງມີວິທີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  • ເຂົ້າຫາການຕັ້ງຄ່າ, ແລ້ວຄິກ Option
  • ເລືອກ Save ເບື້ອງຊ້າຍ
  • ໃນຫົວຂໍ້ Save ດ້ານລຸ່ມເບື້ອງຂວາ ເຮົາຈະເຫັນຕົວເລືອກ Embed fonts in the files ໃຫ້ຕິກເຄື່ອງໝາຍຖືກ ແລ້ວກົດ OK. (ໃນ Power Point ກໍ່ເຮັດຄືກັນ)

ເທົ່ານີ້ເຈົ້າກໍ່ສາມາດນຳເອົາ File ເອກະສານທີ່ບັນທຶກຫຼັງຈາກນີ້ໄປປີດຢູ່ຄອມພິວເຕີເຄື່ອງໃດກໍ່ໄດ້, ບໍ່ມີບັນຫາ Font error.  ແຕ່ຂໍ້ເສຍໜ້ອຍໜຶ່ງແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ເອກະສານມີຂະໜາດເພີ່ມຂຶ້ນຕາມຂະໜາດຂອງ Font ນັ້ນໆ ແຕ່ກໍ່ຍັງຄຸ້ມຄ່າກັບການຮັບປະກັນວ່າ ໃນເອກະສານຂອງເຮົາຈະບໍ່ ERROR.

ຄົ້ນຫາ

ລາຍການອັບເດດປັດຈຸບັນ