ຮູ້ຈັກກັບ Bitcoin

Tags: , ,

ໃນກະແສນິຍົມໃນປັດຈຸບັນໃນດ້ານ ໄອທີ ອາດຈະບໍ່ມີໃຜບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນຄຳວ່າ Bitcoin. ແນວຄິດການສ້າງລະບົບການເງິນທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ດ້ວຍເຕັັກໂນໂລຊີແທນທີ່ນະໂຍບາຍ ການເງິນຈາກທະນາຄານ ມີຂື້ນມາດົນນານແລ້ວແຕ່ສຸດທ້າຍໃນມື້ນີ້ລະບົບທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບສູງສຸດແມ່ນ Bitcoin ວັນນີ້ເຮົາຈະມາລອງສັງເກດເບີ່ງວ່າ ລະບົບຂອງ Bitcoin ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມັນເຂົ້າມາເປັນລະບົບການເງິນໄດ້ແນວໃດ

Bitcoin ແມ່ນ ສະກຸນເງິນໃນຮູບແບບສະກຸນເງິນ Digital, ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາໂດຍນັກພັດທະນາດ້ານ Software ຜູ້ໃຊ້ນາມແຝງວ່າ Satoshi Nakamoto ທີ່ອ້າງວ່າຕົວເອງມາຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ເປັນຜູ້ພັດທະນາ Bitcoin ຂຶ້ນມາ ໂດຍຈຸດປະສົງຂອງລາວແມ່ນການສ້າງສະກຸນເງິນທີ່ເປັນອິດສະຫຼະຈາກລັດຖະບານ ແລະ ທະນາຄານ, ສາ່ມາດສົ່ງຫາກັນຜ່ານລະບົບອິນເຕີເນັດ ແລະ ມີຄ່າທຳນຽມທີ່ຖືກຫຼາຍໆ, ບໍ່ມີໃຜເປັນເຈົ້າຂອງ, ບໍ່ມີຮູບຮ່າງ ແລະ ບໍ່ສາມາດຈັບສຳຜັດໄດ້ຄືກັບທະນະບັດ ຫຼື ຫຼຽນ. ໂດຍລະບົບຂອງ Bitcoin ຖືກ Run ໂດຍຄອມພິວເຕີຂອງຜູ້ໃຊ້ງານທົ່ວໂລກໂດຍໃຊ້ລະບົບ Software ໃນການແກ້ ສູດຄະນິດສາດ ຜ່ານລະບົບ Blockchain

  • Bitcoin ແຕກຕ່າງຈາກສະກຸນເງິນທົ່ວໄປຄື ບໍ່ມີສະຖາບັນທາງການເງິນໃດສາມາດຄວາບຄຸມ Bitcoin ໄດ້ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຄ່າທຳນຽມຈະຕໍ່າກວ່າຫຼາຍ, ສາມາດໃຊ້ໃນທຸລະກຳ, ໃຊ້​ໄດ້ໃນທຸກປະເທດ. ຕອນນີ້ເລີ່ມຫັນມານຳໃຊ້ Bitcoin ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ກຳລັງແຜ່ຫຼາຍໄປທົ່ວໂລກ
  • Bitcoin ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍເປັນຄືດັ່ງ file ຄອມພິວເຕີ ໂດຍທີ່ໃຜກໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້. ການຜະລິດ Bitcoin ຂຶ້ນມາໄດ້ນັ້ນຕ້ອງໃຊ້ວິທີການ “ຂຸດຄົ້ນ (Mining)” ໂດຍການໃຊ້ຄອມພິວເຕີທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຄື່ອຂ່າຍທີ່ຈັດວາງໄວ້ໃຫ້ເທົ່ານັ້ນ.

ສະຫຼຸບງ່າຍໆກ່ຽວກັບ Bitcoin ກໍ່ຄື ເປັນຫົວໜ່ວຍເງິນ ທີ່ກຳລັງເປັນທີ່ນິຍົມໃນປັດຈຸບັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເພາະບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມທີ່ແພງ,​ ມີຄວາມປອດໄພສູງ, ໃຊ້ຈ່າຍສະດວກ,​ ວ່ອງໄວ ຈຶ່ງເໝາະສົມກັບຍຸກເຕັກໂນໂລຊີໃນປັດຈຸບັນ

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: https://thaipublica.org https://static.coindesk.com

ຄົ້ນຫາ

ລາຍການອັບເດດປັດຈຸບັນ