ແຣມໂທລະສັບ ກັບ ແຣມຄອມພິວເຕີ

ປັດຈຸບັນ, ເຕັກໂນໂລຊີສະມາດໂຟນ (Smart Phone) ໄດ້ພັດທະນາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານ ເຄື່ອງປະກອບດ້ານ Hardware ເຊີ່ງສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ Smart Phone ນັ້ນອາດຈະປຽບຄືດັ່ງຄອມພິວເຕີເຄື່ອງນ້ອຍໆກໍ່ໄດ້.

RAM ໂທລະສັບ ແມ່ນໜ່ວຍຄວາມຈຳທີ່ມີໜ້າທີ່ເປັນບ່ອນພັກຂໍ້ມູນໃນການຄຳນວນຂອງເຄື່ອງ ແລະ ແອັບພິເຄຊັ່ນຕ່າງໆ (Apps) ຊຶ່ງປົກກະຕິ RAM ຈະຖືກຈອງການໃຊ້ງານໃຫ້ກັບ Apps ທີ່ເຮົາເປີດຂຶ້ນມາ; ຫາກເປີດຄ້າງໄວ້ຫຼາຍໆໂປຣແກຣມພ້ອມກັນກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ RAM ເຫຼືອໜ້ອຍລົງ ແລະ ເຄື່ອງຈະເລີ່ມຊ້າໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາອາດຈະຕ້ອງປິດ Apps ບາງອັນທີ່ບໍ່ໃຊ້ ເພື່ອໃຫ້ເຄື່ອງກັບມາໃຊ້ວຽກໄດ້ປົກກະຕິ. ສະຫຼຸບໄດ້ງ່າຍໆຄື Smart Phone ຂອງເຮົາມີ RAM ຫຼາຍກໍ່ຍິ່ງຈະເຮັດວຽກໄດ້ວ່ອງໄວ, ແຕ່ຫາກມີ RAM ໜ້ອຍກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງເກີດການຄ້າງໄດ້. ໃນກໍລະນີເປີດ Apps ຫຼາຍອັນພ້ອມກັນ; ເຊີ່ງອາດຈະເວົ້າໄດ້ວ່າຈະມີໜ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ RAM ໃນຄອມພິວເຕີ.

ຈຸດທີ່ສຳຄັນ RAM ຂອງມືຖືບໍ່ສາມາດເພີ່ມໄດ້ຄືກັບ RAM ຄອມພິວເຕີ. ຊຶ່ງຫາກທ່ານວ່າກຳລັງຈະຊື້ສະມາດໂຟນກໍ່ຄວນຈະຮູ້ໃນສ່ວນນີ້ກ່ອນວ່າຈະໃຊ້ Smart Phone ນັ້ນມາໃຊ້ວຽກງານໃນສ່ວນໃດເປັນຫຼັກ, ຖ້າຫາກມັກຫຼີ້ນເກມ ກໍ່ຄວນມີ RAM ຢ່າງໜ້ອຍ 2 GB ເພາະວ່າເກມສ່ວນຫຼາຍນັ້ນຄ່ອນຂ້າງຈະກິນພື້ນທີ່ຂອງໜ່ວຍຄວາມຈຳຫຼາຍພໍສົມຄວນ; ແຕ່ຖ້າຫຼີ້ນພວກ Social Media (Facebook, YouTube, WhatsApp,… ) RAM 1 GB ກໍ່ສາມາດຫຼີ້ນໄດ້ລື່ນໄຫຼແລ້ວ. ຊຶ່ງໃນສ່ວນການໃຊ້ວຽກງານຕົວຈິງ ພາກສ່ວນລະບົບ Operation System (OS) ຈະແບ່ງ RAM ສ່ວນໜຶ່ງໄວ້ໃຊ້ເອງອີກພ້ອມ, OS ເຮັດໃຫ້ RAM ທີ່ເຮົາໃຊ້ໄດ້ແທ້ຈະເຫຼືອໜ້ອຍລົງມາໃນລະດັບໜຶ່ງ ເຊີ່ງເຮົາກໍ່ຕ້ອງຄິດກະຕວງໄວ້ລວງໜ້າໃນສ່ວນນີ້ໄວ້ພ້ອມ.

photo credit: itnews4u.com

ຄົ້ນຫາ

ລາຍການອັບເດດປັດຈຸບັນ