ການແຂ່ງຂັນ ການນຳສະເໜີບົດຄວາມເປັນພາສາລາວໂດຍການນຳໃຊ້ເວບເຕັກໂນໂລຊີ (Local Content Media Contest By Using Web technology 2020)

 

ການເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ ການນຳສະເໜີບົດຄວາມເປັນພາສາລາວໂດຍການນຳໃຊ້ເວບເຕັກໂນໂລຊີ.

 1. ເລີ່ມຮັບສະໝັກແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປຈົນຮອດວັນທີ 14 ສິງຫາ 2020 (ປິດຮັບສະໝັກເວລາ 16:00 ໂມງ);
 2. ສະໝັກຜ່ານລີ້ງ https://cutt.ly/SauM12D ຫຼື ສະແກນ QR Code ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ;

ມາດຖານເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ ແລະ ສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກການເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ

1.    ມາດຖານເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ

 1. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ ຫຼື ປະສົບການ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເວບໄຊມາກ່ອນ;
 2. ນັກສຶກສາວິທະຍາໄລ ຫຼື ມະຫາວິທະໄລ, ບໍ່ຈຳແນກຂະແໜງການສືກສາ, ປີຮຽນ ຫຼື ສາຍຮຽນ;
 3. ມີຄວາມສົນໃຈທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການນຳສະເໜີບົດຄວາມຜ່ານທາງເວບໄຊ;
 4. ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງເຮັດວຽກເປັນທີມ ເຊິ່ງທີມໜື່ງຕ້ອງປະກອບມີສະມາຊິກ 2-3 ຄົນ(ສູງສຸດ 03 ຄົນ ຕໍ່ທີມ);
 5. ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງມີຫົວຂໍ້ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ, ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນຕ້ອງເປັນຜູ້ກຳນົດເອງ;
 6. ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ, ກະກຽມເນື້ອໃນຫົວຂໍ້ແຂ່ງຂັນຂອງຕົນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໄດ້ (ແຕ່ວັນທີ 17-31 ສີງຫາ 2020).

2.    ສິ່ງທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນຈະໄດ້ຮັບມີ:

 1. ຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມການພັດທະນາເວບໄຊ, ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານເວບໄຊ ແລະ ນຳສະເໜີບົດຄວາມຜ່ານເວບໄຊ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ;
 2. ທີມທີ່ຊະນະໃນການແຂ່ງຂັນໃນຮອບຊີງຊະນະເລີດຈະໄດ້ຮັບເງິນລາງວັນດັ່ງລຸ່ມນີ້:
  • ລາງວັນທີ 1: 5,000,000 ກີບ
  • ລາງວັນທີ 2: 3,000,000 ກີບ
  • ລາງວັນທີ 3: 2,000,000 ກີບ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່: ສູນສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ໂທ: 021 316562, 020 5588 3225, 020 22332456,

ຄົ້ນຫາ

ລາຍການອັບເດດປັດຈຸບັນ