ECOSIA ພຽງແຕ່ Search ກໍ່ເທົ່າກັບການປູກຕົ້ນໄມ້ຮັກສາໂລກໄດ້ແລ້ວ

Tags: , , , ,

ຄົ້ນຫາ (Search) ຂໍ້ມູນຜ່ານເວບ ECOSIA ມີສ່ວນຮ່ວມຊ່ວຍປູກຕົ້ນໄມ້

ໃນປັດຈຸບັນນີ້, ເວລາເຮົາຕ້ອງການຢາກຮູ້ຫຍັງ ກໍ່ພຽງແຕ່ Search ຫາຂໍ້ມູນໃນອິນເຕີເນັດ ແຕ່ຈະດີເທົ່າໃດຖ້າການ Search ຫາຂໍ້ມູນຂອງເຮົານັ້ນສາມາດປູກຕົ້ນໄມ້ໄດ້. ມາຮູ້ຈັກກັບ ECOSIA ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຊ່ວຍປູກຕົ້ນໄມ້ໄດ້ງ່າຍໆໃນຂະນເວລາທີ່ເຮົາກຳລັງອ່ານຂໍ້ມູນໃນເວບໄຊ້.

ECOSIA ແມ່ນຫຍັງ?

ECOSIA ເປັນທຸລະກິດເພື່ອສັງຄົມ ໂດຍຈະເປັນ Search Engine ຄືກັນກັບ Google ແຕ່ຕ່າງກັນຄື ເມື່ອເຮົາໃຊ້ ECOSIA ໃນການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ ທາງເວບໄຊ້ ECOSIA ຈະມີລາຍໄດ້ ແລະ ເອົາລາຍໄດ້ຈາກບ່ອນນີ້້ໄປປູກຕົ້ນໄມ້ຊ່ວຍໂລກ.

ໜ້າຕາ ECOSIA ຈະມີສີສັນສວຍງາມ, ເມື່ອເຂົ້າມາຈະມີຊ່ອງໃຫ້ພິມສິ່ງທີ່ເຮົາຈະຄົ້ນຫາ; ຢູ່ກ້ອງຊ່ອງຄົ້ນຫາຈະມີຕົວເລກຢູ່ ເຊີ່ງຕົວເລກນັ້ນຈະບອກຈຳນວນຕົ້ນໄມ້ທີ່ຈະຖືກປູກຈາກການໃຊ້ ECOSIA ວ່າມີຈຳນວນເທົ່າໃດຕົ້ນ  ຕົວເລກນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນທຸກໆວິນາທີ ເຊີ່ງຖ້າເຮົາຄົ້ນຫາປະມານ 45 ການຄົ້ນຫາຈະເທົ່າກັບການປູກຕົ້ນໄມ້ 1 ຕົ້ນ (ສັງເກດຈາກຮູບຕົ້ນໄມ້ນ້ອຍໆເບື້ອງເທີງຂວາມື ຈະມີຕົວເລກຈຳນວນເທື່ອທີ່ເຮົາຄົ້ນຫາຢູ່)

ECOSIA ໄດ້ເງິນມາຈາກໃສ?

ECOSIA ຈະໄດ້ເງິນຈາກໂຄສະນາໃນໜ້າຜົນຂອງການຄົ້ນຫາ ຄ້າຍຄືກັບ Google AdWords ເອີ້ນວ່າ EcoAds ເຊີ່ງຈະຢູ່ໃນຮູບແບບຂໍ້ຄວາມທີ່ລີ້ງໄປຫາເວບໄຊ້ຕ່າງໆ ໂດຍຕົວໂຄສະນາ່ຈະປະກົດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເຫັນໂດຍ Microsoft Bing ທີ່ເປັນ Partner ກັບ ECOSIA ເຊີ່ງຈະຮັບເງິນໂດຍກົງມາຈາກຜູ້ລົງໂຄສະນາອີກເທື່ອໜຶ່ງ (ຈ່າຍເງິນໃຫ້ຕໍ່ການຄິກຂອງຜູ້ໃຊ້ງານ) ແລ້ວ Microsoft Bing ຈະມາແບ່ງລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບ ECOSIA ອີກເທື່ອໜຶ່ງ

ຕົ້ນໄມ້ຈະຖືກປູກຢູ່ໃສ?

ກຳໄລຢ່າງໜ້ອຍ 80% ຈາກ Search Ads ຈະນຳໄປບໍລິຈາກເປັນຕົ້ນທຶນໃຫ້ກັບອົງກອນທ້ອງຖິ່ນນຳໄປບໍລິຫານຈັດການໃນການປູກຕົ້ນໄມ້ໃນຫຼາກຫຼາຍປະເທດເຊັ່ນ: ບູກິນາຟາໂຊ, ມາດາກັສກາ, ເອທິໂອເປຍ, ສະເປນ, ເບຊິນ, ມາລາວີ ໆລໆ

ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ປອດໄພ?

ECOSIA ເກັບຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້ງານເພື່ອນຳໄປປັບປຸງການບໍລິການເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າຈະບໍ່ນຳເອົາຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຂໍ້ມູນການຄົ້ນຫາຂອງຜູ້ໃຊ້ງານໄປຂາຍໃຫ້ກັບບໍລິສັດໂຄສະນາ ລວມທັງບໍ່ໃຊ້ເຄື່ອງມືຕິດຕາມເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ອື່ນເຂົ້າເຖີງການຄົ້ນຫາຂອງເຮົາ. ນອກຈາກນີ້ເຮົາຍັງສາມາດເຂົ້າໄປເບີ່ງລາຍງານງົບການເງິນ ແລະ ຈຳນວນຕົ້ນໄມ້ທີ່ປູກໄປແລ້ວໄດ້ພ້ອມ

ໃຜຢາກຊ່ວຍປູກຕົ້ນໄມ້ໄດ້ໂດຍງ່າຍໆ ກໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປໃຊ້ງານໄດ້ ecosia.org ຫຼື ແອັບພຣິເຄຊັ່ນທັງໃນ Android ແລະ iOS ໄດ້ເລີຍ

ຄົ້ນຫາ

ລາຍການອັບເດດປັດຈຸບັນ