Hacker ໃຊ້ຂໍ້ບົກຜ່ອງໃນຕູ້ ATM ຖອນເງິນໄປໃຊ້ຟຼີ ຫຼາຍກວ່າ 8,5 ຕື້ກີບ

ຫຼາຍຄົນອາດຈະເຄີຍມີຄວາມຝັນທີ່ຢາກຈະກົດເງິນຈາກຕູ້ ATM ແລ້ວມີເງິນອອກມາໃຫ້ເຮົາໃຊ້ຟຼີ ຊຶ່ງມັນອາດຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ແຕ່ມັນເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດຈີນ.

ສຳນັກຂ່າວ The South China Morning Post ແລະ China’s Daily Economic News ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ທ້າວ Qin Qisheng ເປັນ Programmer  ອາຍຸ 43 ປີ ໄດ້ຖອນເງິນສົດຜ່ານຕູ້ ATM ໄປແບບຟຼີ ເປັນຈຳນວນ 7 ລ້ານຍວນ (ປະມານ 8,5 ຕື້ກີບ ) ໂດຍການອາໃສຂໍ້ຜິດພາດດ້ານການເຮັດວຽກຂອງຊອບແວໃນຕູ້ ATM.

ອ້າງອີງຕາມການລາຍງານຂ່າວໄດ້ລະບຸວ່າ ທາງລະບົບຂອງທະນະຄານມີຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອຖືກຖອນເງິນໃນໄລຍະເວລາທ່ຽງຄືນທີ່ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເງິນອອກມາໂດຍທີ່ຍອດເງິນບໍ່ຖືກຫັກອອກຈາກເຈົ້າຂອງບັນຊີ, ຊຶ່ງຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຕູ້ຈະແຈ້ງເຕືອນວ່າການເຮັດທຸລະກຳທາງການເງິນເກີດຂໍ້ຜິດພາດ ແຕ່ ທ້າວ Qin Qisheng ທີ່ເປັນ Programmer ທະນາຄານໄດ້ແຊກແຊງລະບົບການເຮັດວຽກຂອງຕູ້ ATM ໂດຍ Script ທີ່ລາວຂຽນຂຶ້ນໃຫ້ໄປລະງັບການແຈ້ງເຕືອນຂໍ້ຜິດພາດດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ເງິນໄຫຼອອກມາຈາກຕູ້ໂດຍທີ່ຍອດເງິນບໍ່ຖືກຫັກອອກໄປເລີຍ.

ທ້າວ Qin Qisheng ໄດ້ເລີ່ມຖອນເງິນດ້ວຍວິທີດັ່ງກ່າວດັ່ງກ່າວມາຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2016 ຈົນມາຖືກຈັບໃນເດືອນມັງກອນປີ 2019 ນີ້. ຫຼັງຈາກທີ່ທາງທະນາຄານໄດ້ກວດສອບແລ້ວພົບວ່າມີລະບົບມີບັນຫາ ແລະ ໄລ່ກວດກາຄືນ ຈົນພົບການຖອນເງິນຜິດປົກກະຕິຂອງທ້າວ Qin Qisheng ທີ່ຖອນເງິນ 1,358 ເທື່ອ ຖ້ານັບໃນໄລຍະ 14 ເດືອນ (426 ມື້) ສະເລ່ຍແລ້ວລາວໄປຖອນເງິນຢູ່ຕູ້ ATM  3,2 ເທື່ອຕໍ່ມື້.
ຫຼັງຈາກທີ່ທະນາຄານຈັບໄດ້ ທາງທະນາຄານມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະບໍ່ດຳເນີນຄະດີທ້າວ Qin Qisheng ໂດຍພຽງແຕ່ຕ້ອງການໃຫ້ລາວຄືນເງິນທັງໝົດທີ່ຖອນໄປກັບຄືນ ເຊີ່ງວ່າອາດຈະຢ້ານເສຍຊື່ສຽງທະນາຄານ ຊຶ່ງໄດ້ພະຍາຍາມຊີ້ແຈງກັບຕຳຫຼວດວ່າ ທ້າວ Qin Qisheng ພຽງແຕ່ຕ້ອງການທົດສອບລະບົບຄວາມປອດໄພຂອງທະນາຄານເທົ່ານັ້ນ ແລະ ເງິນກໍ່ໄດ້ຖືກຮັບຄືນມາທັງໝົດແລ້ວ.

ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສານບໍ່ຍອມຍົກຟ້ອງ ແລະ ໄດ້ຕັດສິນທ້າວ Qin Qisheng ຖືກໂທດຕິດຄຸກເປັນເວລາ 10 ປີ 06 ເດືອນ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາ : www.theverge.com

ຄົ້ນຫາ

ລາຍການອັບເດດປັດຈຸບັນ