Microsoft ເປີດຮັບນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ Microsoft Student Partners ປີ 2019

Tags: ,

Microsoft ເປີດຮັບນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ Microsoft Student Partners ຫຼື MSP

MSP ເປັນໂຄງການ 1 ປີ ທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນນັກສຶກສາທີ່ຮັກມັກ ແລະ ສະແຫວງຮຽນຮູ້ເຕັກໂນໂລຊີຈາກທົ່ວໂລກ ໃຫ້ມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າມາຮຽນຮູ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆ ແລະ ນຳເອົາປະສົບການຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຮັບໄປແບ່ງປັນໃຫ້ໝູ່ຄູ່ຮ່ວມສະຖາບັນ ແລະ ສັງຄົມ ໃນຖານະ MSP ປະຈຳແຕ່ລະປະເທດ ເພື່ອສ້າງສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ.

ປັດຈຸບັນມີ MSP ທັງໝົດ 1,467 ຄົນທົ່ວໂລກ ມາຈາກ 755 ມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນ 71 ປະເທດ.

ປະໂຫຍດທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮັບ

 • ໄດ້ຮຽນຮູ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມອອນລາຍໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກ Microsoft ທີມ Cloud Developer Advocates ວິສະວະກອນຈາກ Microsoft ແລະ Microsoft MVP.
 • ໄດ້ສະແດງຄວາມສາມາດ ພັດທະນາທັກສະການນຳສະເໜີ (Presentation) ແລະ ຝຶກຝົນການເວົ້າໃນທີ່ສາທາລະນະ ຜ່ານການຈັດງານແບບວິຊາການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້.
 • ໄດ້ສິດການໃຊ້ງານຜະລິດຕະພັນຂອງ Microsoft ຟຼີ (FREE) ໄດ້ແກ່:​ Office 365, Visual Studio Subscription ແລະ ເຄຣດິດ Microsoft Azure ມູນຄ່າ 150 ໂດລາຕໍ່ເດືອນ.
 • ໄດ້ຮັບ Certificate ຈາກ Microsoft.
 • Software ຟຼີ (FREE) ຈາກ TechSmith ເຊັ່ນ: Snagit ແລະ Camtasia.
 • ໄດ້ສິດໃນການຄັດເລືອກເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳພິເສດ ເຊັ່ນ: MSP Summit ຫຼື Microsoft Build.

ເປັນ MSP ແລ້ວຕ້ອງເຮັດຫຍັງ ?

 • ຈັດງານແບບວິຊາການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ກິດຈະກຳຕໍ່ພາກການຮຽນ ໂດຍ MSP ແຕ່ລະມະຫາວິທະຍາໄລສາມາດວາງແຜນການຈັດກິດຈະກຳໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະ.
 • ສົ່ງເສີມໃຫ້ໝູ່ຄູ່ ເຂົ້າແຂ່ງຂັນ Imagine Cup.

ການສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ

 • ສາມາດສະໝັກຄັດເລືອກເພື່ອເຈົ້າຮ່ວມໂຄງການຜ່ານ Website: http://aka.ms/applyMSP ຈົນຮອດວັນທີ່ 31 ກໍລະກົດ 2019 ນີ້.
 • ປະກາດຜົນຜູ້ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກທາງອີເມວໃນເດືອນສິງຫາ.
 • ຖ້າຫາກມີຂໍ້ສົງໃສເພີ່ມຕື່ມ ສາມາດສອບຖາມໄດ້ທາງອີເມວ msp-help@microsoft.com.

photo credit: https://www.letsintern.com/blog/microsoft-student-partners-program/

ຄົ້ນຫາ

ລາຍການອັບເດດປັດຈຸບັນ