ເວບໄຊ້ອື່ນໆ

ກະຊວງ ແລະ ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ

ລຳດັບຊື່ກະຊວງເວັບໄຊ້
1ກະຊວງ ການເງິນwww.mof.gov.la/
2ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດwww.mofa.gov.la
3ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້www.maf.gov.la
4ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກwww.moh.gov.la
5ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາwww.moes.edu.la
6ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມwww.monre.gov.la
7ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງwww.mpwt.gov.la
8ກະຊວງ ຍຸຕິທຳwww.moj.gov.la
9ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວwww.micat.gov.la
10ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານwww.mpt.gov.la
11ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບwww.laosecurity.gov.la
12ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດwww.mod.gov.la
13ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່www.mem.gov.la
14ກະຊວງ ພາຍໃນwww.moha.gov.la
15ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນwww.investlaos.gov.la
16ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີwww.most.gov.la
17ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າwww.moic.gov.la
18ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມwww.molsw.gov.la
19ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວwww.bol.gov.la
20ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີwww.laogov.gov.la

ສະພາ, ສູນ, ສະຖາບັນ ແລະ ອົງການ

ລຳດັບຊື່ເວັບໄຊ້
1ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກwww.ptc.gov.la
2ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວwww.lpryu.gov.la
3ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດwww.lfnd.gov.la
4ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງ ແຫ່ງຊາດwww.nappa.gov.la
5ສະພາແຫ່ງຊາດwww.na.gov.la
6ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດwww.lsb.gov.la
7ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມwww.nssf.gov.la
8ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດwww.nafri.org.la
9ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດwww.lncci.la
10ກົມເຄຫະ ແລະ ຜັງເມືອງwww.dhup.gov.la
11ສານປະຊາຊົນສູງສຸດwww.peoplecourt.gov.la
12ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດwww.ospp.gov.la

 

ຄົ້ນຫາ

ລາຍການອັບເດດປັດຈຸບັນ