ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ Windows x86 (32-bit) ກັບ Windows x64 (64-bit) ແລະ ວິທີກວດເບີ່ງ Windows ວ່າຈັກບິດ?

ຫຼາຍທ່ານເຄີຍສົງໃສກັບຄຳຖາມ ທີ່ວ່າ Windows x86 ຫຼື Windows x64 ມັນແມ່ນລະຫັດຫຍັງແທ້? ເປັນຫຍັງເລກລະຫັດມັນຕ່າງກັນ? ມື້ນີ້ ສສຕ ເຮົາຈະພາມາຫາຄຳຕອບກັນ ວ່າ 32-bit ແລະ 64-bit ຕ່າງກັນແນວໃດ ແລະ ວິທີກວດເບີ່ງວ່າ Windows ຈັກບິດ.

ເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນ Microsoft ຜູ້ພັດທະນາລະບົບປະຕິບັດການ Windows ທີ່ເຮົາໃຊ້ຢູ່ທົ່ວໂລກນັ້ນ ໄດ້ຜະລິດລຸ້ນຂອງລະບົບປະຕິບັດການ Windows ອອກມາ 2 ແບບຊຶ່ງໄດ້ແກ່ Windows ລຸ້ນ 32-bit ແລະ 64-bit ເພື່ອຈະໄດ້ແຍກການເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ

ປະເພດຂອງ Windows

Windows 64-bit (ລະຫັດ x64) ສ່ວນຫຼາຍຈະໃຊ້ຄອມພິວເຕີທີ່ໃຊ້ງານປະມວນຜົນໜັກໆເປັນຫຼັກ, ຊຶ່ງ CPU ທີ່ນິຍົມໃນປັດຈຸບັນ Intel Core i9, Core i7, AMD Ryzen 7, Core i5, AMD Ryzen 5 ທີ່ມີໜ່ວຍຄວາມຈຳ (RAM) ຫຼາຍໆ ເຊັ່ນ: 8 GB, 16 GB ເປັນຕົ້ນ. ຊຶ່ງຈຸດເດັ່ນຂອງ Windows 64-bit ແມ່ນຄອມພິວເຕີທີ່ໄດລົງWindows 64-bit ຈະສາມາດເບີ່ງເຫັນ ແລະ ໃຊ້ງານ Ram ໄດ້ຫຼາຍກວ່າແບບ 32-bit ເພາະເຖີງວ່າ Windows 32-bit ຈະມີ Ram ສູງຮອດ 8 GB ແຕ່ກໍ່ສາມາດເບີ່ງ ແລະ ໃຊ້ໄດ້ພຽງແຕ່ປະມານ 3 GB ເທົ່ານັ້ນ ເຊີ່ງຕ່າງຈາກ Windows 64-bit ທີ່ມີ 8 GB ກໍ່ຈະສາມາດເບີ່ງ ແລະ ໃຊ້ງານໄດ້ 8GB, ນອກຈາກນີ້ລຸ້ນ 64bit  ຍັງສາມາດໃຊ້ງານໂປຣແກຣມປະເພດ 32-bit ໄດ້.

Windows 32bit (ລະຫັດ x86) ສ່ວນຫຼາຍກໍ່ເປັນຄອມພິວເຕີທົ່ວໆໄປທີ່ໃຊ້ໄວ້ເຮັດວຽກປົກກະຕິ, ປະເພດ Microsoft Word, Excel, ຫຼີ້ນ internet ທຳມະດາ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານໂປຣແກຣມ ທີ່ຕ້ອງການການມະວນຜົນຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ຂໍ້ເສຍກໍ່ຄື ບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານກັບພວກໂປຣແກຣມ 64-bit ໄດ້.

ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາເໝາະສົມກັບ Windows ປະເພດໃດ ລະຫວ່າງ 32-bit ຫຼື 64-bit?

ອາດຈະມີຫຼາຍທ່ານສົ່ງໃສວ່າ ຄອມພິວເຕີ ທີ່ໃຊ້ຢູ່ນັ້ນຖ້າ ຕ້ອງລົງ Windows ໃໝ່ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ຈະລົງ Windows 32-bit ຫຼື Windows 64-bit ດີ? ທາງ ສສຕ ຈະແນະນຳດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  1. ຖ້າ CPU ຂອງຄອມພິວເຕີ Support ກັບລະບົບປະຕິບັດການ Windows 64-bit ແນະໃນໃຫ້ລົງ 64-bit ເຊັ່ນ: Core i3 – Core i9, AND Ryzen 3 – Ryzen 7 ກໍ່ສາມາດລົງໄດ້
  2. ຖ້າ Ram ມີຫຼາຍກວ່າ 4GB ແລ້ວຄວນລົງ 64-bit ເລີຍ ເພາະຈະໄດ້ໃຊ້ງານ Ram ຢ່າງເຕັມປະສິດທິພາບ ເພາະຖ້າລົງ 32-bit ຈະໃຊ້ Ram ແຕ່ 3GB ທີ່ເຫຼືອແມ່ນໃສ່ລ້າໆ
  3. ຊອບແວ ຫຼື ໂປຣແກຣມຫຼັກໆທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ຮອງຮັບອັນໃດກໍ່ຄວນຕ້ອງລົງ Windows ປະເພດນັ້ນ, ຕາມຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງການນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີນັ້ນ.

ວິທີກວດເບີ່ງ Windows ວ່າຈັກບິດ

  1. ຄິກຂວາຢູ່ໄອຄອນ Computer ແລ້ວເລືອກ Properties  2. ຈະປະກົດມີໜ້າ Window ຂອງ System ໃຫ້ເຮົາເບີ່ງຢູ່ແຖວ System type ເຮົາຈະເຫັນປະເພດ bit ຂອງ Windows.

Credit : techtippr.com , fossbytes.com

ຄົ້ນຫາ

ລາຍການອັບເດດປັດຈຸບັນ