ປະກອບສ່ວນສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້

ໃນນາມສູນສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,​ ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ. ຂໍຖືເປັນກຽດສະເໜີມາຍັງທຸກໆທ່ານທີ່ຕ້ອງການເປັນສ່ວນໜື່ງຮ່ວມກັບພວກເຮົາໃນການສົ່ງເສີມຂໍ້ມູນຂ່າວສານເປັນພາສາລາວເທີງເວັບໄຊໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະ ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ໄອຊີທີ). ສາມາດສົ່ງບົດຄວາມຂອງທ່ານມາ ຜ່ານຊ່ຶງທາງນີ້:

ພາກສ່ວນບົດຄວາມ


ພາກສ່ວນຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ເປັນຊ່ອງທາງໃນການຕິດຕໍ່ ຫຼື ປຶກສາ ກ່ຽວກັບບົດຄວາມຂ້າງເທີງ


ຄົ້ນຫາ

ລາຍການອັບເດດປັດຈຸບັນ