ວິທີລຶບ File ຂີ້ເຫຍື້ອໃນ Windows 10

ໃນກໍລະນີ Windows 10 ມີອາການຊ້າລົງ ຫຼື ພື້ນທີ່ຈັດເກັບຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຄອມພິວເຕີເຫຼືອໜ້ອຍແຕ່ບໍ່ຕ້ອງການລືບ file ວຽກຕ່າງໆອອກ.​ ມື້ນີ້ ສສຕ ເຮົາຈະມາແນະນຳ 02 ວິທີການເພີ່ມພື້ນທີ່ຈັດເກັບຂໍ້ມູນໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ໂດຍການລຶບ file ຂີ້ເຫຍື້ອ ໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບລະບົບປະຕິບັດການ ຊຶ່ງວິທີການມີດັ່ງນີ້:

ວິທີທີ 1 ການລຶບ file ຂີ້ເຫຍື້ອໂດຍ Disk Cleanup

ຂັ້ນຕອນທີ 1 ເຂົ້າໄປ Search ຫຼື ກົດປຸ່ມ Windows + Q ຈາກນັ້ນ ພິມ Disk Cleanup ແລ້ວກົດ Enter;ຂັ້ນຕອນທີ 2 ໂປຣແກຣມ Disk Cleanup ຈະມີໃຫ້ເລືອກວ່າຕ້ອງການ Cleanup ຢູ່ຊ່ອງ (drive) ໃດ;


ຂັ້ນຕອນທີ 3 ເມື່ອເລືອກຊ່ອງທີ່ເຮົາຕ້ອງການໄດ້ແລ້ວ, ໂປຣແກຣມຈະກວດກາຫາ file ຂີ້ເຫຍື້ອ ອາດຈະໃຊ້ເວລາໃນການກວດຫາ ຕາມຄວາມໄວຂອງ Driveເມື່ອກົດປຸ່ມ OK ໂປຣແກຣມຈະລຶບ file ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ໄດ້ເລືອກໄວ້

ວິທີທີ 2 ການລຶບ file ຂີ້ເຫຍື້ອໂດຍໂປຣແກຣມ Free up Space Now

ຂັ້ນຕອນທີ 1 ເປີດໂປຣແກຣມໂດຍໃຫ້ໄປຫາ Settings (ຫຼື ກົດປຸ່ມ Windows + I )

ຂັ້ນຕອນທີ 2 ຄິກ System

ຂັ້ນຕອນທີ 3 ຄິກ Storage ແລ້ວເລືອກ Free up Space Now ຢູ່ເບື້ອງຂວາມື ແລ້ວຈະປະກົດມີໃຫ້ເລືອກວ່າຕ້ອງການ ລຶບ file ຂີ້ເຫຍື້ອຈາກໃສແນ່ ເມື່ອເລືອກແລ້ວກໍ່ຄິກ Remove files ຫຼັງຈາກລຶບແລ້ວກໍ່ຖືວ່າ ສຳເລັດ

ຈາກວິທີທີ 2 ທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທີງ ແມ່ນເປັນການລຶບ file ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ມາຈາການໂຫຼດ cache ຂອງເວບໄຊ້ ຫຼື file ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເກີດຈາກການອັບເດດ ວິນໂດຣ ຫຼື file ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ມາຈາກການດາວໂຫຼດ file ເອກະສານຕ່າງໆຈາກເວບໄຊ້ ເປັນຕົ້ນ

ຄົ້ນຫາ

ລາຍການອັບເດດປັດຈຸບັນ