ວິທີຮັກສາເຄື່ອງ ໂປເຈັກເຕີ (Projector) ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເພື່ອອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງເຄື່ອງທີ່ຍາວນານ

Tags: , ,

ປັດຈຸບັນ ເຄື່ອງ ໂປຣເຈັກເຕີ ໄດ້ກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງອຸປະກອນສຳຄັນເພື່ອຄວາມບັນເທີງ ແລະ ການເຮັດວຽກໃນກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ເຊັ່ນ ການໃຊ້ເພື່ອເບີ່ງໜັງ, ຮ້ອງຄາຣາໂອເກະ, ໃຊ້ໃນການຮຽນການສອນ, ການບັນລະຍາຍ ແລະ ການໂຄສະນາສິນຄ້າ ເປັນຕົ້ນ. ເຊີ່ງ ໂປຣເຈັກເຕີນັ້ນເປັນອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການເບີ່ງແຍງເປັນພິເສດ ດັ່ງນັ້ນວັນນີ້ ສສຕ ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ນຳແນະນຳວິທີເບີ່ງແຍງຮັກສາເຄື່ອງໂປຣເຈັກເຕີໃຫ້ມີອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ.

  1. ເພື່ອອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຫຼອດພາບໃນເຄື່ອງໂປຣເຈັກເຕີ ເຮົາຄວນຫຼີກລຽງຝຸ່ນ ຫຼື ຄວັນ ເພາະສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງເຄື່ອງສັ້ນລົງ;
  2. ຫຼີກລຽງການກະແທກ ຫຼື ຕົກ ເພາະວ່າອຸປະກອນພາຍໃນເຄື່ອງໂປຣເຈັກເຕີນັ້ນແຕກຫັກງ່າຍພໍສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະ ຫຼອດພາບ;
  3. ເວລາວາງ ຫຼື ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຄວນກວດກາໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າເຄື່ອງໂປຣເຈັກເຕີນັ້ນຖືກວາງ ຫຼື ຕິດຕັ້ງຢ່າງດີແລ້ວ ຊຶ່ງຖ້າເປັນການຕິດຕັ້ງໂປຣເຈັກເຕີຢູ່ບ່ອນສູງ ເຊັ່ນ: ເພດານຫ້ອງ ຄວນປຶກສາຊ່າງເຕັກນິກກ່ອນ;

  4. ອຸນຫະພູມຫ້ອງທີ່ສູງເກີນໄປ ຫຼື ຕໍ່າເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນພາຍໃນເຄື່ອງໂປຣເຈັກເຕີອາຍຸສັ້ນລົງ ຄວນຕິດຕັ້ງເຄື່ອງໃນຫ້ອງທີ່ມີອາກາດຖ່າຍເທສະດວກ;

  5. ການອະນາໄມເລນ ຄວນປັດຝຸ່ນອອກກ່ອນ ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຊ້ນໍ້າຢາສະເພາະສຳລັບໃຊ້ກັບເລນ ໃນການອະນາໄມ ແລະ ຄວນໃຊ້ຜ້ານຸ່ມໆ ທີ່ບໍ່ເປັນຜຸ່ຍໃນການເຊັດອະນາໄມ;
  6. ຊ່ອງລະບາຍອາກາດຂອງເຄື່ອງໂປຣເຈັກເຕີນັ້ນຕ້ອງສະອາດຢູ່ຕະຫຼອດ ເພາະເວລາທີ່ເຄື່ອງໂປຣເຈັກເຕີເຮັດວຽກນັ້ນຈະເກີດມີຄວາມຮ້ອນສູງ ດັ່ງນັ້ນຖ້າຊ່ອງລະບາຍອາກາດຖືກຕັນ ທີ່ເກີດຈາກຝຸ່ນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງໂປຣເຈັກເຕີ ຮ້ອນຈົນຮອດຂັ້ນຫຼອດພາບໄໝ້ເລີຍກໍ່ໄດ້;

  7. ການເຄື່ອນຍ້າຍເຄື່ອງໂປຣເຈັກເຕີນັ້ນ ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າ ໄດ້ປິດເຄື່ອງສຳເລັດແລະຫຼອດພາບໄດ້ຢຸດການເຮັດວຽກແລ້ວ ເພາະການເຄື່ອນຍ້າຍໂປຣເຈັກເຕີທີ່ບໍ່ດີເຮັດໃຫ້ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຫຼອດພາບສັ້ນລົງ ເກີດຄວາມເສຍຫາຍໄດ້ງ່າຍ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ຫຼອດພາບໄໝ້ໄດ້.

ຄົ້ນຫາ

ລາຍການອັບເດດປັດຈຸບັນ