ວິທີ ແບ່ງປັນ Files, ແບ່ງປັນ Folders ໃນ Windows ໃຫ້ຄອມພິວເຕີໜ່ວຍອື່ນງ່າຍໆ ໂດຍຜ່ານລະບົບ LAN, WLAN

ຖ້າທ່ານ ມີບັນຫາກ່ຽວກັບການ ຍ້າຍ files, ກ໋ອບປີ່ files ລະຫວ່າງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ແຕ່ບໍ່ມີ USB flash drive ມາໄວ້ກ໋ອບປີ່. ມື້ນີ້ ສສຕ ເຮົາຈະພາໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກກັບ “ລະບົບ File Sharing ໃນລະບົບປະຕິບັດການ Windows

File Sharing ເປັນການແບ່ງປັນ Files (Sharing File) ໃນ Windows ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດແບ່ງປັນ File ຕ່າງໆ ລະຫວ່າງຄອມພິວເຕີໃນເຄື່ອຂ່າຍ LAN, WLAN ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ພຽງແຕ່ທ່ານເຂົ້າໄປປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ວິທີການ ແບ່ງປັນ File, ແບ່ງປັນ Folder ໃນ Windows 10

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ທຳອິດ ເຮົາຕ້ອງຕັ້ງຄ່າເຄື່ອຂ່າຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດເບີ່ງເຫັນ ຄອມພິວເຕີເຄື່ອງອື່ນໆໃນເຄື່ອຂ່າຍ ແລະ ເປີດ function ການແບ່ງປັນ file ກ່ອນ.

ເຂົ້າໄປ Control Panel > ເລືອກ Network and Internet > ຄິກ Choose homegroup and Sharing options

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຄິກ Change advanced sharing setting…

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ຕັ້ງຄ່າ ການແບ່ງປັນ file  ລະຫວ່າງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາກັບຄອມພິວເຕີເຄື່ອງອື່ນໃຫ້ສາມາດເບີ່ງເຫັນກັນໄດ້ ແລ້ວສາມາດເຂົ້າເຖີງ files ແລະ folders ຂອງເຮົາໄດ້ ໂດຍການຕັ້ງຄ່າຕາມຮູບລຸ່ມນີ້:
– Private


– Guest or Public (current profile)


– All Network

ເມື່ອເຮົາຕັ້ງຄ່າຄົບຕາມຮູບແລ້ວ ໃຫ້ເຮົາບັນທຶກການຕັ້ງຄ່າໂດຍການຄິກ Save changes

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ຂັ້ນຕອນການກວດກາ ເລື່ອງ File and Printer Sharing ຂອງ Firewall ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນຈະຜ່ານ Firewall ໄດ້
– ເຂົ້າໄປ Control Panel > ເລືອກ System and Security

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ໃຫ້ຄິກ Allow and app through Windows Firewall

ຂັ້ນຕອນທີ 6: ຕັ້ງຄ່າ App ໃນ Windows ທີ່ເຮົາຕ້ອງການຈະໃຫ້ຜ່ານ Firewall
– ຄິກ Change Settings
– ຈາກນັ້ນຊອກຫາ File and Printer Sharing ແລ້ວຕິກຊ່ອງວ່າງຄືດັ່ງຮູບ:

ຂັ້ນຕອນທີ 7: ເລືອກເປົ້າໝາຍ Files ຫຼື  Folders ທີ່ຈະແບ່ງປັນ > ຄິກຂວາ > ເລືອກ Properties

ຂັ້ນຕອນທີ 8: ຄິກແທັບ Sharing > ຄິກປຸ່ມ Share…

ຂັ້ນຕອນທີ 9: ກົດເລືອກ ປະເພດບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການ Share ໃຫ້ເຮົາເລືອກເປັນ Everyone ແລ້ວກົດ Add ຈາກນັ້ນກົດປຸ່ມ Share

ເທົ່ານີ້ກໍ່ສຳເລັດການຕັ້ງຄ່າແບ່ງປັນ Files ໃນລະບົບປະຕີບັດການ Windows ແລ້ວ.

 

ຄົ້ນຫາ

ລາຍການອັບເດດປັດຈຸບັນ