ວີທີການໃສ່ລະຫັດເອກະສານທີ່ເຮົາຢາກໃຫ້ເປັນຄວາມລັບ

Tags: ,

         ສຳລັບຄັນທີ່ມີເອກະສານ Microsoft Office ທີ່ເປັນເອກະສານທີ່ສຳຄັນ ຫຼື ເອກະສານສ່ວນຕົວ ເລີຍບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ໝູ່ ຫຼື ຄົນອຶ່ນໆມາເປີດເອກະສານຂອງເຮົາໄດ້. ຫຼາຍໆຄົນອາດຈະບໍ່ທັນຮູ້ວ່າເຮົາກໍ່ສາມາດຕັ້ງລະຫັດຜ່ານ (Password) ຊຶ່ງກ່ອນທີ່ຈະເປີດ ຫຼື ແກ້ໄຂເອກະສານໄດ້ນັ້ນຕ້ອງໄດ້ໃສ່ລະຫັດຜ່ານ. ມື້ນີ້ທາງ ສສຕ ເຮົາຈະມາແນະນຳວິທີການໃສ່ລະຫັດເອກະສານໃນ Microsoft Office 2016 ໂດຍສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນ Microsoft Word,  Microsoft Excel ແລະ Microsoft PowerPoint.

ເມື່ອເຮົາພິມຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ສຳເລັດແລ້ວ ຕໍ່ມາກໍ່ແມ່ນຂັ້ນຕອນໃນການບັນທຶກເອກະສານ ແລະແລ້ວກໍ່ມາຕິດຕາມຂັ້ນຕອນໃນການໃສ່ລະຫັດພ້ອມກັນເລີຍ:

1. ຄິກແທັບ File (ຢູ່ແຈເທີງເບື້ອງຊ້າຍ) > ເລືອກ Save As (ບັນທຶກເປັນ).


2. ຈາກນັ້ນ ຄິກ Tools >  ເລືອກ General Options…

3. ແລ້ວເຮົາຈະເຫັນໜ້າ Window ຂຶ້ນມາໃຫ້ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານ

  • Password to open: ລະຫັດຜ່ານເພື່ອເປີດ(ໃສ່ລະຫັດກ່ອນເປີດເອກະສານ)
  • Password to modify: ລະຫັດຜ່ານເພື່ອປັບແຕ່ງ(ໃສ່ລະຫັດຜ່ານກ່ອນແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ)

ຂໍ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່: ຖ້າເຈົ້າລືມລະຫັດຜ່ານ ຫຼື ເຮັດລະຫັດຜ່ານເສຍ, ເຈົ້າຈະບໍ່ສາມາດກູ້ຄືນລະຫັດຜ່ານນັ້ນໄດ້. (ກະລຸນາຈື່ຈຳໄວ້ວ່າລະຫັດຜ່ານເປັນແບບຄືກັນຕາມຕົວພິມໃຫຍ່-ນ້ອຍ.)

4. ເມື່ອໃສ່ລະຫັດຜ່ານສຳເລັດແລ້ວ. ກົດ OK

5. ລະບົບຈະໃຫ້ເຮົາໃສ່ລະຫັດຢືນຢັນອີກເທື່ອໜຶ່ງ. ແລ້ວກົດ OK.

6. ພຽງເທົ່ານີ້, ເວລາເຮົາຈະເປີດເອກະສານລະບົບກໍ່ຈະໃຫ້ໃສ່ລະຫັດຜ່ານທຸກເທື່ອ.

ຖ້າເຮົາຕ້ອງການເອົາລະຫັດອອກ ກໍ່ໃຫ້ເຮັດຄືກັນກັບການໃສ່ລະຫັດ ແລະ ກໍ່ລຶບລະຫັດອອກ

Photo Credit : www.restate.nz

ຄົ້ນຫາ

ລາຍການອັບເດດປັດຈຸບັນ