ຮູ້ຈັກກັບ QR Code

Tags:

QR Code ແມ່ນຫຍັງ?

QR Code ແມ່ນລະຫັດໜຶ່ງທີ່ສາມາດເກັບຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ໄດ້ຕັ້ງແຕ່ ຊື່ເວບໄຊ້, ລາຄາສິນຄ້າ, ເບີໂທລະສັບ ແລະ ອື່ນໆ ໃນຮູບແບບຂອງສັນຍາລັກຮູບ ທີ່ສາມາດອ່ານຂໍ້ມູນໄດ້ຜ່ານການສະແກນ ໂດຍເຄື່ອງອ່ານລະຫັດ ຫຼື ແອັບພຣິເຄຊັ່ນໃນໂທລະສັບມືຖື.

QR Code ຄື ລະຫັດຄິວອາ ຫຼື ນິຍົມເອີ້ນວ່າ ຄິວອາໂຄ້ດ. QR Code ຫຍໍ້ມາຈາກ Quick Response Code ມີຄວາມໝາຍເປັນພາສາລາວແມ່ນ ລະຫັດທີ່ມີການຕອບສະໜອງທີ່ວ່ອງໄວ.

QR code for ICTPC website
ຕົວຢ່າງ : QR code ສຳລັບເວບໄຊ້ ຂອງ ສສຕ

QR Code ຖືກໃຊ້ງານຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ຕັ້ງແຕ່ການໃຊ້ເພື່ອສະແດງ ຂອງເວບໄຊ້ຕ່າງໆ, ການສະແກນ QR Code ເພື່ອ Add Friends ໃນແອັບສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ແລະ ເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍເງິນຊື້ເຄື່ອງຂອງແທນເງິນສົດ. ແຕ່ທ່ານເຄີຍມີຄຳຖາມ ຫຼື ຂໍ້ສັງເກດບໍ່ວ່າ QR Code ລະຫັດມະຫັດສະຈັນນີ້ ມັນທີ່ຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກໃສ ມີຄວາມເປັນມາແນວໃດ ແລະ ແນວໃດຈຶ່ງເປັນຮູບສີ່ຫຼ່ຽມ ມື້ນີ້ທາງ ສສຕ ເຮົາຈະມາບອກໃຫ້ຮູ້ພ້ອມໆກັນເລີຍ.

Barcode ບັນພະບຸລຸດ ຕົ້ນກຳເນີດ QR Code

ໃນປີ ຄສ. 1960 ເປັນໄລຍະເວລາທີ່ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ມີຄວາມຮຸ່ງເຮືອງທາງດ້ານເສດຖະກິດສູງ, ເປັນຍຸກສະໄໝທີ່ກຳເນີດ ຫ້າງຊັບພະສິນຄ້າ ເປັນສະຖານທີ່ຮວບຮວມສິນຄ້າຫຼາກຫຼາຍ ທັງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄວ້ນຳກັນ

ແຕ່ກ່ອນປະເທດຍີ່ປຸ່ນໃຊ້ລະບົບ Cashier ທີ່ຕ້ອງພິມລາຄາຂອງສິນຄ້າດ້ວຍມືໃນການໄລ່ເງິນໃຫ້ລູກຄ້າ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຫຼ້າຊ້າໃນການເຮັດວຽກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຈຶ່ງມີການຄິດຄົ້ນ ລະບົບບາໂຄ້ດ (Barcode) ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ລາຄາຂອງສິນຄ້າ ແລະ ໄລ່ເງິນໄດ້ແບບອັດຕະໂນມັດ ພຽງແຕ່ສະແກນລະຫັດຜ່ານເຄື່ອງອ່ານລະຫັດ Optical Sensor ເຮັດໃຫ້ຊ່ວຍປະຢັດເວລາໃນການຊື້ຂາຍສິນຄ້າໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ເຖີງວ່າ Barcode ຈະຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການປ້ອນຂໍ້ມູນໄດ້ໃນລະດັບໃດໜຶ່ງ ແຕ່ມັນກໍ່ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດໃຫຍ່ໆຄື: ມັນສາມາດບັນຈຸຂໍ້ມູນໄດ້ພຽງແຕ່ຕົວເລກ 20 ຫຼັກເທົ່ານັ້ນ. ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນຈໍານວນໜ້ອຍຢູ່ ແລະ ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້ ເຮັດໃຫ້ຍີ່ປຸ່ນຍັງຄິດຄົ້ນລະຫັດແບບໃໝ່ໆທີ່ສາມາດບັນຈຸຂໍ້ມູນໄດ້ຫຼາຍກວ່າຢູ່ເລື່ອຍໆ.

QR Code ລະຫັດມະຫັດສະຈັນ ທີ່ບັນຈຸຂໍ້ມູນໄດ້ທັງຕົວເລກ ແລະ ຕົວໜັງສື

ໃນຍຸກສະໄໝ 90 ບໍລິສັດ DENSO WAVE INCORPORATED (ບໍລິສັດໃນເຄື່ອຂ່າຍ TOYOTA) ຊຶ່ງກຳລັງຜະລິດເຄື່ອງອ່ານ Barcode ນັ້ນ ໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ໃຫ້ຄິດຄົ້ນ Barcode ແບບໃໝ່ ທີ່ຈະສາມາດບັນຈຸຂໍ້ມູນໄດ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ແລະ ຍັງສາມາດອ່ານຂໍ້ມູນໄດ້ທັງຕົວເລກ ແລະ ຕົວຂຽນພ້ອມໆກັນ.

ໃນປີ ຄສ.1994 ລະບົບ Barcode 2 ມິຕິ ຈຶ່ງກຳເນີດຂຶ້ນ ແລະ ຖືກຈົດທະບຽນລິຂະສິດໃນຊື່ “QR Code” ທັງໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ ພາຍໃຕ້ການພັດທະນາຂອງ Masahiro Hara ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານອີກໜຶ່ງທ່ານເທົ່ານັ້ນ.

QR Code ແຕກຕ່າງຈາກ Barcode ແນວໃດ?

Barcode

ເປັນການເຂົ້າລະຫັດຂໍ້ມູນແບບ 1 ມິຕິ ຄື: ອ່ານຂໍ້ມູນໄດ້ຈາກ ຊ້າຍໄປຫາຂວາ (ລວງນອນເທົ່ານັ້ນ) ມັນຈຶ່ງຈຳກັດຂອງຂໍ້ມູນທີ່ບັນຈຸ ແລະ ອ່ານຄ່າໄດ້ພຽງຕົວເລກ 20 ຫຼັກເທົ່ານັ້ນ.

QR Code

QR Code ຖືກພັດທະນາໃຫ້ເປັນລະຫັດທີ່ອ່ານຄ່າໄດ້ແບບ 2 ມິຕິ ຄື: ລວງຕັ້ງ ແລະ ລວງນອນ ສາມາດບັນຈຸຂໍ້ມູນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ແລະ ຍັງສາມາດບັນຈຸຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຕົວໜັງສືໄດ້ພ້ອມ.

ນອກຈາກນີ້, QR Code ຍັງຖືກພັດທະນາໃຫ້ສາມາດສະແກນຂໍ້ມູນໄດ້ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶ້ນ ພຽງແຕ່ມີໂທລະສັບມືຖື ທີ່ມີກ້ອງຖ່າຍຮູຍ ກໍ່ສາມາດໃຊ້ ແອັບ QR Code Reader ໃນການອ່ານຂໍ້ມູນໄດ້ທັນທີ ເຮັດໃຫ້ມັນຮອງຮັບການໃຊ້ງານໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບຫຼາຍກວ່າ ແລະ ໃຊ້ງານໄດ້ທຸກທີ່ທຸກເວລາອີກ

ໄຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈ ເປັນຫຍັງ QR Code ຕ້ອງເປັນ 4 ຫຼ່ຽມ

ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ QR Code ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ມີຮູບຮ່າງເປັນ 4 ຫຼ່ຽມ ນັ້ນແມ່ນເພື່ອປ້ອງກັນການອ່ານສັນຍາລັກທີ່ຜິດພາດ ເນື່ອງຈາກຜູ້ຜະລິດໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າມາແລ້ວວ່າ 4 ຫຼ່ຽມຈະຕຸລັດ ເປັນສັນຍາລັກທີ່ບໍ່ເຄີຍພົບເຫັນໃນບັນດາສິ່ງພິມຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ມັນບໍ່ຄືໃຜ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການສະແກນມີຄວາມຖືກຕ້ອງຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ຜູ້ຜະລິດ QR Code ໄດ້ເຮັດການສຳຫຼວດ Pattern ສັນຍາລັກສີຂາວ-ດຳ ໃນສິ່ງພິມຊະນິດຕ່າງໆ, ໃບປິວ, ວາລະສານ, ກ່ອງບັນຈຸ, ແບບຟອມທຸລະກິດ ແລະ ອີກຫຼວງຫຼາຍ ຈົນຄົ້ນພົບວ່າ 4 ຫຼ່ຽມນີ້ ທີ່ເປັນສັນຍາລັກທີ່ບໍ່ນິຍົມມີຄົນໃຊ້.

ນອກຈາກນັ້ນ, ອັດຕາສ່ວນຂອງ QR Code ທີ່ເໝາະສຳລັບການໃຊ້ງານທີ່ສຸດແມ່ນ 1:1:3:1:1 ຊຶ່ງມັນເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດອ່ານ ແລະ ສະແກນລະຫັດຈາກລວງໃດກໍ່ໄດ້ ແບບ 360 ອົງສາເລີຍ ແລະ 4 ຫຼ່ຽມນ້ອຍ 3 ຈຸດໃນແຈມຸມຂອງລະຫັດ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດອ່ານຂໍ້ມູນໄດ້ໄວຂຶ້ນອີກດ້ວຍ.

QR Code ສາມາດບັນຈຸຂໍ້ມູນແບບຕົວເລກໄດ້ 7,000 ຫຼັກ ແລະ ຍັງສາມາດອ່ານຂໍ້ມູນໄດ້ວ່ອງໄວກວ່າ Barcode 10 ເທົ່າ ຈຶ່ງບໍ່ແປກທີ່ມັນຖືກນິຍົມໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນ.

QR Code ເຄື່ອງມືຫຼັກ ຂອງສັງຄົມໄຮ້ເງິນສົດ

ໃນປັດຈຸບັນ, QR Code ຖືກໃຊ້ໃນຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ແຕ່ທີ່ໂດດເດັ່ນ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແມ່ນ ບົດບາດຂອງມັນໃນ ສັງຄັມໄຮ້ເງິນສົດ ຫຼື Cashless Society

QR Code ຖືກໃຊ້ຕາມຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ ໃນຖານະເປັນຕົວກາງການແລກປ່ຽນແທນເງິນສົດ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ຈ່າຍສິນຄ້າໄດ້ຕັ້ງແຕ່ຈີ່ກ້ວຍຕາມແຄມທາງຈົນໄປຮອດສິນຄ້າຕ່າງໆຕາມຫ້າງສູນການຄ້າໃຫຍ່ໆ ພຽງແຕ່ສະແກນລະຫັດຜ່ານແອັບຂອງບັນດາທະນາຄານ ໃນມືຖືເທົ່ານັ້ນ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຖືເງິນສົດໄປ.

ໃນປະເທດອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ຈີນ ຫຼື ສະວີເດນ ທີ່ເປັນ ສັງຄົມໄຮ້ເງິນສົດແບບເຕັມຕົວ ທ່ານສາມາດໃຊ້ຊີວິດໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖືເງິນສົດເລີຍ ເພາະມັນມີ QR Code ໃຫ້ທ່ານສະແກນໄດ້ທຸກສະຖານທີ່ ຕັ້ງແຕ່ຮ້ານຂາຍອາຫານ, ຫ້າງຮ້ານຊັບພະສິນຄ້າ, ລົດເມ, ລົດຕັກຊີ່ ຈົນຮອດຕູ້ບໍລິຈາກຕາມວັດວາອາຣາມ QR Code ຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຄວາມວ່ອງໄວໃນການຈ່າຍເງິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມໃນການໃຊ້ບໍລິການ, ມີຄວາມປອດໄພກວ່າການຖືເງິນສົດ ແລະ ຍັງສາມາດບັນທຶກການຈ່າຍສາມາດກວດສອບຢ້ອນຄືນໄດ້ ຖືວ່າເປັນເຕັກໂນໂລຊີການເງິນທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາກຫຼາຍ.

ຄົ້ນຫາ

ລາຍການອັບເດດປັດຈຸບັນ