ຮຽນຮູ້ BIOS ແມ່ນຫຍັງ, ມີໜ້າທີ່ ແລະ ເຮັດວຽກແນວໃດ ໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາ

ຖ້າວ່າທ່ານໃຊ້ງານຄອມພິວເຕີມາດົນນານພໍສົມຄວນ ທ່ານຈະເຄີຍໄດ້ຍິນຄຳວ່າ ໄບອອສ (BIOS) ກັນມາແລ້ວ. ຊຶ່ງ BIOS ນັ້ນເປັນສ່ວນທີ່ສຳຄັນໃນການເລີ່ມຕົ້ນລະບົບຄອມພິວເຕີເພື່ອໃຫ້ຄອມພິວເຕີຂອງເຮົານັ້ນເຮັດວຽກໄດ້ນັ້ນເອງ.

BIOS ຫຍໍ້ມາຈາກ Basic Input/Output System ໝາຍເຖີງ ໂປຣແກຣມເລີ່ມຕົ້ນຂະໜາດນ້ອຍໃນເມນບຣອດ (Mainboard) ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ກວດສອບການເຮັດວຽກຕ່າງໆ ຂອງອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ເທີງ Mainboard ລວມໄປເຖີງເຮັດໜ້າທີ່ໃນການລາຍງານຂໍ້ຜິດພາດຂອງການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນ ເຊັ່ນ: ​ ແຣມ (Ram) ຫຼື ຮາດດິດ (Hard disk) ເປັນຕົ້ນ. ເມື່ອ BIOS ກວດພົບຂໍ້ຜິດພາດໃນສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງການເຮັດວຽກ ໄບອອສກໍ່ຈະລາຍງານຄວາມຜິດພາດນັ້ນອອກມາທາງໜ້າຈໍມໍນິເຕີ (Monitor) ຫຼື ສົ່ງສັນຍານເປັນ Beep Code ສຽງດັງ ປິ້ບໆ ໃຫ້ທ່ານໄດ້ຍິນນັ້ນເອງ ເຊີ່ງການເຮັດວຽກຂອງ BIOS ນັ້ນເລີ່ມຕົ້ນດັ່ງນີ້:

ໜ້າຕາຂອງໜ້າຈໍ BIOS

ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຂອງ BIOS

  1. ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ງານກົດບຸ່ມ Power, BIOS ຈະເລີ່ມເຮັດວຽກການກວດສອບອຸປະກອນຕ່າງໆ ທີ່ມາເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ເຊັ່ນ:​ Ram, Hard disk, Monitor ເປັນຕົ້ນ ແລະ ຖ້າອຸປະກອນອັນໃດມີການເຮັດວຽກຜິດພາດ ຫຼື ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ BIOS ກໍ່ຈະລາຍງານຂໍ້ຜິດພາດນັ້ນຜ່ານທາງ Monitor ຫຼື ທາງສັນຍານ Beep Code ໃຫ້ເຮົາຮູ້.
  2. ຈາກນັ້ນຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາຈະ Boot ແລະ ນໍາຄ່າຕ່າງໆ ຂອງອຸປະກອນແຕ່ລະອັນຂື້ນມາເຮັດວຽກ ຊຶ່ງຄ່າເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກເກັບໄວ້ໃນໜ່ວຍຄວາມຈຳ CMOS
  3. ຫຼັງຈາກນັ້ນເຄື່ອງຈະ Boot File ສຳຄັນລວມເຖີງລະບົບປະຕິບັດການ (Operating System) ທີ່ຢູ່ໃນ Hard disk ຂຶ້ນມາເຮັດວຽກ
  4. ເມື່ອລະບົບປະຕິບັດການເລີ່ມເຮັດວຽກແລ້ວ BIOS ກໍ່ຈະຖອຍກັບໄປເຮັດວຽກຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ເຊັ່ນ​: ການອ່ານຄ່າການເຮັດວຽກຂອງ Hard disk, Ram ຫຼື ນຳພາເຄື່ອງເຂົ້າສູ່ລະບົບປະຢັດພະລັງງານຕາມຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້ຖ້າບໍ່ມີການໃຊ້ງານເວລາດົນນານ
  5. ເມື່ອຮອດຂັ້ນຕອນການປິດເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ BIOS ກໍ່ຈະເຂົ້າໄປຕັດການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນຕ່າງໆ ເທີງMainboard ແລະ ຕັດໄຟຟ້າທີ່ຈ່າຍໃຫ້ Power supply. ສ່ວນຄ່າອື່ນໆທີ່ເຮົາກຳນົດໃນ BIOS ຈະຖືກເກັບໃນໜ່ວຍຄວາມຈຳ CMOS.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:​ www.quora.com

ຄົ້ນຫາ

ລາຍການອັບເດດປັດຈຸບັນ