ແບ່ງປັນການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດມືຖື ກັບໝູ່ເພື່ອນ ຫຼື ຄົນໃນຄອບຄົວ

ທ່ານສາມາດແບ່ງປັນອິນເຕີເນັດມືຖືຂອງໂທລະສັບ Android ໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ໂທລະສັບ, ແທັບເລັດ ຫຼື ຄອມພິວເຕີ ເຄື່ອງອື່ນໆເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດໄດ້. ການແບ່ງປັນການເຊື່ອມຕໍ່ໃນລັກສະນະນີ້ເອີ້ນວ່າ “ ການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດຜ່ານມືຖື ຫຼື ການໃຊ້ ຮ໋ອສປອດ (Hotspot)”. ໂທລະສັບມືຖື Android ສ່ວນຫຼາຍແບ່ງປັນອິນເຕີເນັດມືຖືໄດ້ມີ 3 ວິທີ:​ Wi-Fi Hotspot, Bluetooth ຫຼື ສາຍ USB.

Tip: ຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ຈະມີບາງຂັ້ນຕອນໃຊ້ໄດ້ສະເພາະກັບ Android 9 ຂື້ນໄປເທົ່ານັ້ນ.

ເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດຜ່ານມືຖືໂດຍໃຊ້ Wi-Fi Hotspot

ທ່ານແບ່ງປັນອິນເຕີເນັດມືຖືຂອງໂທລະສັບກັບອຸປະກອນອື່ນໆ ໄດ້ສູງຮອດ 10 ເຄື່ອງຜ່ານ Wi-Fi Hotspot

ຂັ້ນຕອນທີ່ 1 ເປີດ Wi-Fi Hotspot ໃນໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານທີ່ຕ້ອງການຈະແບ່ງປັນ

 1. ເຂົ້າສູ່ການ”ຕັ້ງຄ່າ (Settings) “ຂອງໂທລະສັບ
 2. ຄິກ Network & internet ແລ້ວ ເລືອກ Hotspot & tethering
 3. ເລືອກ Wi-Fi Hotspot
 4. ເປີດ Wi-Fi Hotspot
 5. ເພື່ອເບີ່ງ ຫຼື ປ່ຽນແປງການຕັ້ງຄ່າ Wi-Fi Hotspot ເຊັ່ນ: ຊື່ ແລະ ລະຫັດ ໃຫ້ຄິກ Set up Wi-Fi hotspot

ຂັ້ນຕອນທີ່ 2 ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນອື່ນໆກັບ Wi-Fi Hotspot ທີ່ໄດ້ແບ່ງປັນ.

 1. ໃນອຸປະກອນອື່ນໆ, ເປີດລາຍການເລືອກ Wi-Fi ຂອງເຄື່ອງນັ້ນ
 2. ເລືອກຊື່ Wi-Fi hotspot ຂອງໂທລະສັບທີ່ແບ່ງປັນ
 3. ໃສ່ລະຫັດຜ່ານ ແລ້ວເລືອກ ເຊື່ອມຕໍ່ (Connect.)

Tip: ຖ້າທ່ານຢາກໃຫ້ Wi-Fi hotspot ບໍ່ມີລະຫັດ, ເລືອກ None ຢູ່ໃນ Security

ເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດຜ່ານມືຖືໂດຍໃຊ້ສາຍ USB

Important: ຄອມພິວເຕີ Mac ບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Android ໂດຍ USB ໄດ້

 1. ໃຊ້ສາຍ USB ເຊື່ອມຕໍ່ໂທລະສັບຂອງທ່ານກັບອຸປະກອນອື່ນໆ. ຢູ່ໜ້າຈໍໂທລະສັບມືຖືຈະປະກົດຂຶ້ນມີແຈ້ງເຕືອນຢູ່ເບື້ອງເທີງວ່າ “Connected as a…”
 2. ເຂົ້າສູ່ “Setting “ຂອງໂທລະສັບມືຖື
 3. ເລືອກ Hotspot & tethering ແລ້ວເລືອກ Hotspot & tethering.
 4. ເປີດ USB tethering.

ເທົ່ານີ້ກໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດໄດ້ແລ້ວ

ເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດຜ່ານມືຖືໂດຍໃຊ້ Bluetooth

 1. ຈັບຄູ່ໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານກັບອຸປະກອນອື່ນ
 2. ຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນອື່ນທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອຂ່າຍຜ່ານ Bluetooth ເຮັດຕາມວິທີການທີ່ມາພ້ອມກັບອຸປະກອນ
 3. ເປີດ Settings ຂອງໂທລະສັບ
 4. ຄິກ Network & Internet > Hotspot & tethering. ຄິກເປີດ Bluetooth tethering.

  ວິທີການຂ້າງເທີງນີ້ແມ່ນການແບ່ງປັນກັບເຄື່ອງອື່ນໆ (ຍົກເວັ້ນ ຄອມພິວເຕີ ມີວິທີດັ່ງລຸ່ມນີ້)
ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີອິນເຕີເນັດມືຖືກັບຄອມພິວເຕີຜ່ານທາງ Bluetooth

ໂທລະສັບ

 1. ເປີດ Bluetooth ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ
 2. ເຂົ້າໄປຫາ Settings > More networks > Tethering and portable hotspot.
  • ໂທລະສັບບາງເຄື່ອງ, ທ່ານອາດຈະຊອກ ຕົວເລືອກການເຊື່ອມຕໍ່ໃນສ່ວນ Mobile Data ຫຼື Personal Hotspot
 3. ເປີດ Bluetooth tethering

ຄອມພິວເຕີ

 1. ເປີດ Bluetooth ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບມືຖືຂອງທ່ານ
 2. ສຳລັບຕົວຢ່າງ, ໃນຄອມພິວເຕີ Windows 10, ຄິກ Start > Settings ຫຼື ປຸ່ມລັດ Windows + I
 3. ເລືອກ Devices.
 4. ກວດຄືນ ໄດ້ເປີດແລ້ວຫຼືບໍ່
 5. ຄິກ Add Bluetooth or other device.
 6. ຄິກ Bluetooth ແລ້ວເລືອກໂທລະສັບຂອງທ່ານ
 7. ຄິກ Connect. ແລະຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບແຈ້ໃຫ້ຈັບຄູ່ກັບຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ ໃຫ້ຄິກ Pair ຫຼື Yes. ແລ້ວໃນໜ້າຈໍໂທລະສັບ ແລະ ໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານຈະສະແດງວ່າ Paired
  1. ໃນຄອມພິວເຕີ, ໃຫ້ທ່ານ right-click ໄອຄອນ Bluetooth, ແລ້ວເລືອກ Join a Personal Area Network.
  2. ໃນ ທີ່ເດັງຂຶ້ນມາ ຄິກ right-click ໄອຄອນໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ແລ້ວຄິກ Connect using > Access Point

   ເທົ່ານີ້ຄອມພິວເຕີທ່ານກໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດໄດ້ແລ້ວ
   Photo credit : https://www.jamesnews.com

ຄົ້ນຫາ

ລາຍການອັບເດດປັດຈຸບັນ