Google ເພີ່ມ 2 Applications ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ມີບັນຫາທາງດ້ານການໄດ້ຍິນ

ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຮູບ:​ boygeniusreport.files.wordpress.com
         Google  ກຽມເປີດໂຕໃໝ່ Application ໃນ Android ທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານການໄດ້ຍິນ. ໂດຍທັງສອງ App ຈະໃຊ້ຊື່ວ່າ Live Transcribe  ແລະ Sound Amplifier.
        Live Transcribe ຈະເຮັດວຽກໂດຍຈະແປຄຳເວົ້າຈາກສຽງມາເປັນຂໍ້ຄວາມຜ່ານ ໄມໂທລະສັບແບບ Real time  ແລະ Sound Amplifier ຈະຊ່ວຍໃນການຈັດການສຽງອ້ອມຂ້າງຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້ໃຫ້ໄດ້ຍິນສຽງເວົ້າຊັດເຈນຂຶ້ນ ແລະ ມີການປັບຫຼຸດລະດັບສຽງອ້ອມຂ້າງໃຫ້ບໍ່ດັງເກີນໄປ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີປຸ່ມ Slide ເພື່ອຄວບຄຸມສຽງລົບກວນອີກພ້ອມ.
ສຳລັບ Sound Amplifier ສາມາດໂຫຼດມາໃຊ້ໄດ້ແລ້ວຜ່ານທາງ Play Store ສ່ວນ Live Transcribe ຈະມີ Version Beta ໃຫ້ໃຊ້ກັບຜູ້ໃຊ້ບາງສ່ວນເທົ່ານັ້ນ. ໂດຍສຳລັບໃຜທີ່ໃຊ້ Smart Phone PIXEL 3  ກໍ່ຈະມີທັງສອງ App ຕິດຕັ້ງມາໃຫ້ພ້ອມເລີຍ.
         ທາງ Google ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າເຕັກໂນໂລຊີນີ້ ໄດ້ຖືກສ້າງເພື່ອນຳມາໃຊ້ກັບ Dimitri Kanevsky ພະນັກງານໃນບໍລິສັດທີ່ຢູ່ນຳກັນມາກວ່າ 30 ປີ ຊຶ່ງລາວເປັນຜູ້ທີ່ສູນເສີຍການໄດ້ຍິນຕັ້ງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ. ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈຄື Dimitri ໄດ້ນຳເອົາອຸປະກອນທີ່ເອີ້ນວ່າ CART ມາໃຊ້ໃນການສື່ສານກັບຄົນອື່ນ ໂດຍມີການແປງສຽງທີ່ເວົ້າອອກມາໄປເປັນຂໍ້ຄວາມເພື່ອສະແດງອອກທາງໜ້າຈໍ ແຕ່ການໃຊ້ CART ຕ້ອງໃຊ້ອຸປະກອນຫຼາຍອັນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ ຈຶ່ງຕ້ອງນຳມາໃຊ້ກັບວຽກໃຫຍ່ໆ ແລະ ປະຊຸມທີ່ສຳຄັນເທົ່ານັ້ນ.
        Dimitri ຖືເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ Chet Gnegy ໜຶ່ງໃນໝູ່ຮ່ວມທີມຂອງທີມຄິດທີ່ຈະສ້າງ ເຄື່ອງມືສຳລັບຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ສູນເສຍການໄດ້ຍິນຂຶ້ນ. ໂດຍແນວຄວາມຄິດໃນການນຳເອົາເຕັກໂນໂລຊີຮູ້ຈື່ຈຳສຽງເວົ້າ (Speech Recognition) ຖ່າຍທອດຄຳເວົ້າເປັນຂໍ້ຄວາມສະແດງຜົນໃນໜ້າຈໍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ມີການສ້າງຕົວຕົ້ນແບບອອກມາເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານໃນບໍລິສັດໄດ້ລອງໃຊ້ກ່ອນ, ຈາກນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ຜົນສະຫຼຸບອອກມາເປັນແອັບ Live Transcribe ທີ່ໃຊ້ໄມຂອງ Smart Phone ໃນການເວົ້າ ແລະ ແປງອອກມາເປັນຂໍ້ຄວາມແບບ Real time ນັ້ນເອງ.
       ຊຶ່ງທາງ Google ກໍ່ໄດ້ບອກວ່າ ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ຫູໜວກ ຫຼື ຫູຕືງຄື Dimitri ສາມາດຢູ່ໃກ້ຊິດກັບຄົນທີ່ຮັກໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຍັງສົນທະນາກັບຄອບຄົວໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄົນອື່ນ ນອກຈາກນີ້ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີອິດສະຫຼະໃນການສື່ສານຫຼາຍຂຶ້ນ.
ແຫຼ່ງທີ່ມາ:​ www.bgr.com

ຄົ້ນຫາ

ລາຍການອັບເດດປັດຈຸບັນ