ທີ່ຕັ້ງຂອງສູນສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສື່ສານ

ສູນສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ສສຕ)

ຖະໜົນ ມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ, ບ້ານ ວັດນາກ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເບີໂທ :​ 021316562, 021354044; ແຟັກ : 021316562.

ອີເມວ : ICTPC@mpt.gov.la

 

ຄົ້ນຫາ

ລາຍການອັບເດດປັດຈຸບັນ