ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ລຳດັບເລກທີ, ວັນທີເນື້ອໃນກົດໝາຍດາວໂຫຼດກົດໝາຍ
145/ສພຊ, 25 ທັນວາ 2013ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການໄປສະນີ ດາວໂຫຼດ
202/ສພຊ, 07 ພະຈິກ 2016ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານດາວໂຫຼດ
309/ສພຊ, 21 ທັນວາ 2011ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ດາວໂຫຼດ
461/ສພຊ,​ 15 ກໍລະກົດ 2015ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີດາວໂຫຼດ
559/ສພຊ, 12 ທັນວາ 2018ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກດາວໂຫຼດ
617/ສພຊ, 05 ພຶດສະພາ 2017ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານດາວໂຫຼດ
725/ສພຊ, 12 ພຶດສະພາ 2017ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກດາວໂຫຼດ

ຄົ້ນຫາ

ລາຍການອັບເດດປັດຈຸບັນ